Annons
Annons

Fler uttryckningar stoppar självmord

5 april 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett nära samarbete mellan polisen, psykiatrin och andra myndigheter har bidragit till att Jönköping har landets lägsta självmordstal.Ett nära samarbete mellan polisen, psykiatrin och andra myndigheter har bidragit till att Jönköping har landets lägsta självmordstal.

En flicka på permission från en psykiatrisk klinik i Jönköping ringde hem och sa att hon skulle kasta sig framför tåget. Mamman ringde kontaktpersonen på den psykiatriska kliniken, som i sin tur ringde SOS-alarm som larmade polis, ambulans och räddningstjänst. Tre tåg stoppades, men när det fjärde rullade in på Jönköpings station tog en flicka några steg fram mot loket. En polis och en brandman hann i fatt i henne och hennes liv kunde räddas.

Det här exemplet är ett av många på hur samarbetet i Jönköpings län kan förhindra självmord. År 2008 hade man landets lägsta andel personer som tog sitt liv. Detta trots att kommunen har flest inläggningar för suicidförsök. Eller kanske tack vare. För ju fler utryckningar som görs, desto fler människor kan räddas. I snitt gör räddningstjänsten en utryckning i veckan. Det kan jämföras med cirka fem per år innan samarbetet påbörjades.

Även polisen har fått mer att göra , de åker nu på dubbelt så många larm som tidigare. Jens Andersson är yttre befäl och förhandlarkoordinator i Jönköpings län.
– Det är svårt för mig att förstå att man inte samarbetar på det här sättet i andra delar av landet, säger han.
När polisen i länet är som minst bemannad finns tretton tillgängliga poliser, enligt Jens Andersson . Men räddningstjänsten täcker en större geografisk yta och kan ofta vara på plats före polisen. Om larmet går kontaktas den som finns närmast. Eftersom många tränats i hur man samtalar med någon som exempelvis befinner sig på en bro och är beredd att hoppa, så har åtskilliga liv räddats.
– När någon står i begrepp att ta sitt liv måste man agera och vara medmänniska. Man ska absolut inte stå och titta på utan våga ta steget fram och börja prata. Det viktigaste är att bryta personens tankemönster, säger Jens Andersson.

Färsk statistik visar på trender

Statistiken om hur många som tar sitt liv och var det sker, uppdateras näst intill dagligen hos polisen i Jönköping.

Med aktuell statistik går det att se trender. Som om flera själmord inträffar inom ett begränsat område. Eller om det är en speciell metod som ofta används och kanske sprids via nätet.
– Det är viktigt med färsk statistik eftersom suicid kan ”smitta” och därför måste man kunna se om det pågår en spridning. Är statistiken för gammal kan smittan vara någon annanstans, säger Jan Lagerqvist, vakthavande befäl på polisen i Jönköpings län.
I dag vågar alla i samordningsprojektet ställa frågor kring självmord när något inträffat. Göran Mellin är ställföreträdande räddningschef i kommunen och en av de drivande i projektet. Han berättar att utbildning om exempelvis myter kring självmord har gjort det lättare att arbeta effektivt.
– Många tror att det inte går att hindra den som väl bestämt sig. Sanningen är att nästan 90 procent av alla som genomför ett allvarligt suicidförsök inte dör till följd av suicid längre fram i livet. Kan man då rädda någon är det långt ifrån säkert att personen försöker på nytt, säger han.

Framgångsrikt projekt

Ett samarbete mellan polisen, räddningstjänsten, ambulanssjukvården, socialtjänsten, SOS-alarm och psykiatrin i Jönköpings län har bidragit till att länet har lägst andel självmord i Sverige.

Polisen har det övergripande ansvaret men räddningstjänsten gör de flesta utryckningarna.

Över 3 000 personer har utbildats sedan projektet startade för cirka tio år sedan.

STATISTIK

Antal självmord per 100 000 invånare 2008:

Lägst: Jönköpings län 11,15

Högst: Gävleborgs län 23,21

Hela riket: 15,71

Källa: NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet.

Alfred Skogberg

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst