Annons
Annons

”Inför en transportlåda”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När jag sökte mig till polisyrket tänkte jag att en stor fördel med yrket var att det fanns jobb överallt i landet. Jag har nu förstått att det är mycket svårt att ta sig ifrån den ort man fick placering som aspirant.När jag sökte mig till polisyrket tänkte jag att en stor fördel med yrket var att det fanns jobb överallt i landet. Jag har nu förstått att det är mycket svårt att ta sig ifrån den ort man fick placering som aspirant.

DEBATT. En vän till mig är i sitsen att hon inte kan få tjänst som polis i det län hon önskar. Hon försökte i ett och ett halvt år, och har nu tagit tjänstledigt från sin tjänst för att slippa pendla långväga från sambon. Även han arbetar som polis och har lika svårt att flytta. Det finns många i deras situation. Som enskild medarbetare är det mycket svårt att förändra det system eller rättare sagt ”ickesystem” som i dag råder.

Jag har varit i kontakt med personalavdelningarna i några län angående detta. Tidigare har jag arbetat inom offentlig och privat sektor i olika städer och aldrig stött på något liknande. De större myndigheterna kan inte anställa poliser från andra län. Det är endast vid specialtjänster där polismyndigheten inte kan finna kompetensen inom det egna länet som de anställer poliser ”utifrån”, exempelvis hundförare och LKC-operatörer. Dessutom är det oftast inom polisområdet som tjänsterna kan sökas. Att byta tjänst med någon är inget som tillämpas alls med hänvisning till att det är orättvist.

I Västra Götaland har vi i polisområde Storgöteborg den högt uppskattade transportlådan. Alla söker vart de önskar till obefordrade tjänster och då öppnas det luckor så att folk byter med varandra. Den är rättvis och den borde rimligen kunna tillämpas mellan polisområden, samt mellan polismyndigheterna om möjligt. Att ekonomin inte tillåter att ett län får fler anställda än de har råd med är givet. Det jag däremot inte riktigt köper är följande:

1. Att som elev från polisskolan har man förtur till de nya tjänster som skapas, eftersom RPS bestämmer antal elever för varje län. Varför kan länet inte få välja att också anställa färdigutbildade poliser? Kan man inte ha en kvot av aspirantplatser och en för polisassistenter? Eftersom det skulle vara negativt för rekryteringen till polishögskolan om det blev så att man som nyutbildad inte har en chans att konkurrera sig in till storstäderna direkt efter skolan.

2. Att det inte ges möjlighet att söka de tjänster som tillfälligt är vakanta under en längre tid på grund av långtidssjukskrivning, föräldraledighet samt tjänstledighet. På andra arbetsplatser ersätts dessa om man inte är i en avvecklingsfas och behöver spara pengar. Hur kan polismyndigheterna agera som i en avvecklingsfas när RPS satsar på att utbilda fler poliser?

3. Att inte transportlåda anordnas mellan polisområden och polismyndigheter.

Det kommer aldrig bli perfekt, alla kan inte få som de vill, men man kan åtminstone fördela chanserna rättvist. Man kan även undra vad som händer om en polisassistent söker en aspiranttjänst, som sedan blir en fast tjänst numera. Håller den förtur rent juridiskt som i dag tillämpas. Man inser först den dagen man själv sitter med problemet hur tung frågan egentligen är. Det handlar om var man ska leva och arbeta.

Polisassistent IGV Göteborg, Västra Götaland

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst