Annons
Annons

Med rätt att strejka?

7 april 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Poliser har strejkrätt, precis som alla andra yrkesgrupper på den svenska arbetsmarknaden. Det är reglerat i regeringsformen, som hör till grundlagarna.Poliser har strejkrätt, precis som alla andra yrkesgrupper på den svenska arbetsmarknaden. Det är reglerat i regeringsformen, som hör till grundlagarna.

Att man har strejkrätt betyder inte att det alltid är tillåtet att strejka. I lagen står det att arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, såvida inte något annat anges i lag eller avtal.

När det finns ett gällande centralt kollektivavtal på det statliga området, som omfattar polisen, råder i stället fredsplikt. Den regleras i medbestämmandelagen och innebär bland annat att de fackliga organisationerna inte får ta ut sina medlemmar i strejk så länge kollektivavtalet gäller. Fack eller arbetsgivare får inte heller stötta enskilda som tar till otillåtna stridsåtgärder, till exempel vild strejk.

I praktiken råder det så gott som alltid fredsplikt för poliser. Det vanliga är att det centrala avtalet förlängs tills parterna har undertecknat ett nytt. Om de inte kommer överens om förlängning, infaller ett så kallat avtalslöst tillstånd – och då är stridsåtgärder som strejk tillåtna.
– Men det är ytterst ovanligt med ett avtalslöst tillstånd på det statliga området, säger Jan Wallin, Polisförbundets förhandlingschef.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst