Annons
Annons

Smålänningar starkare tillsammans

12 april 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kalmar och Kronoberg har nått längst i landet med polisiärt samarbete och delar operativa chefer och länspolismästare. I maj invigs en gemensam länskommunikationscentral i Kalmar, ett stort steg mot målet – en sammanslagen myndighet.Kalmar och Kronoberg har nått längst i landet med polisiärt samarbete och delar operativa chefer och länspolismästare. I maj invigs en gemensam länskommunikationscentral i Kalmar, ett stort steg mot målet – en sammanslagen myndighet.

Samarbetet mellan Kronoberg och Kalmar fortsätter att utvecklas, men sammanslagningen av de båda myndigheterna dröjer. Först måste polisorganisationskommittén lägga fram sitt betänkande angående framtidens polis.
– Vi förstår att det är svårt att fatta definitiva beslut innan utredningen är färdig. Ibland går det lite långsammare än man vill, säger Mats Johansson, ordförande för Polisförbundet i Kalmar.

Det var 2008 som polisstyrelserna och länspolismästarna i Kalmar och Kronoberg öppet började förespråka en sammanslagning av myndigheterna.
– Vi är helt enkelt för små för att vara effektiva som samhället ser ut i dag. Detta blir speciellt tydligt under vissa perioder på året, säger Mats Johansson.

I april 2010 uppnåddes ett viktigt delmål. Då började Anders Kjaersgaard sitt arbete som länspolismästare för båda myndigheterna. Samtidigt inrättades flera gemensamma chefstjänster, till exempel för HR-chef, taktisk ledare och ekonomichef. Också specialistavdelningarna inom ekonomisk brottslighet, trafikbrott och teknisk kompetens delas nu av Kalmar och Kronoberg.
I samband med organisationsförändringen framförde RPS krav till regeringskansliet om att en sammanslagning borde genomföras. De två myndigheterna uppvaktade samtidigt rikspolischefen Bengt Svenson. Förhoppningen om ett omedelbart klartecken till en sammanslagning grusades dock.
– Han konstaterade att det står i polislagen att det ska finnas en myndighet per län. Men samtidigt fick vi stöd för att utveckla samarbetet vidare, säger Mats Johansson och fortsätter:
– Med samma ledningscentral och chefer är vi ändå ett pilotprojekt inför inrättandet av den gemensamma myndighet för hela Sverige som vi tror är på gång.

Ulf Wilsson, Polisförbundets ordförande i Kronoberg, anser att just ledningscentralen är en viktig symbolfråga.
– Då blir det tydligt för alla i yttre tjänst vad som är på gång. Efter beskedet om att vi inte ska slås samman omgående har det spritts viss osäkerhet.
Han berättar att Kronoberg måste hantera åtta mord förra året. En arbetsbelastning som raserade hela utredningsgruppen. I framtiden kommer liknande situationer förhoppningsvis gå att hantera smidigare.
– En stor fördel är att våra myndigheter är så lika varandra. Det handlar inte om att stad krockar med land och det finns få andra inbyggda problem och motsättningar.

Men det måste ändå uppstå slitningar när en så här stor omorganisation genomförs?
– Det finns alltid ett visst motstånd inför förändringar. Någon har varit orolig för att tjänster kan försvinna eller att de måste jobba på annan ort men så blir det inte, säger Ulf Wilsson.
Han tillägger:
– Det värsta scenariot är om beslutet om den framtida polisen drar ut på tiden. Övergripande gäller det förstås också att vår gemensamma ledningscentral fungerar bra.

Ulf Ericsson, numera taktisk ledare för båda myndigheterna, påpekar att det i praktiken hade varit svårt att gå så mycket snabbare fram än vad som görs nu. Innan en eventuell sammanslagning genomförs måste polislagen ändras. Men det samverkansavtal som redan finns mellan myndigheterna räcker långt.
– På sikt vill vi gå upp i en myndighet. Det är vad alla inblandade inklusive facken hoppas på, säger Ulf Ericsson.

Slagkraftigare fackorganisation


Den fackliga organisationen ändras i takt med att myndigheterna samarbetar mer. Tanken är att effektiviteten ökar genom att medlemmar företräder varandra över länsgränserna.

– Styrelsen utser nu folk som uttalat jobbar för medlemmarna i både Kalmar och Kronoberg, säger Ulf Wilsson, Polisförbundets ordförande i Kronoberg.
Målet är att den fackliga organisationen i största möjliga mån ska spegla arbetsgivarens. Mats Johansson, ordförande i Kalmar, beskriver det som en spännande facklig utmaning och samtidigt en prövning. Men han är övertygad om att processen är nödvändig och kommer att ge utdelning på sikt.
– Allt som vi gör nu får vi nytta av i framtiden, inget är ogjort. Förmodligen kommer polisen i övriga Sverige att följa efter i någon form. Då kan vi dela med oss av våra erfarenheter, säger Mats Johansson.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst