Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fullt fokus i 25 minuter och sedan rast. Det är grunden i en den så kallade Pomodorotekniken – ett sätt att få mer gjort om dagarna.Fullt fokus i 25 minuter och sedan rast. Det är grunden i en den så kallade Pomodorotekniken – ett sätt att få mer gjort om dagarna.

MÅ BRA. En timer, papper och penna är allt som krävs för att styra sin tid, framhåller konsulten Staffan Nöteberg, vars bok nyligen givits ut på svenska.
– Jag använder metoden till allt skrivbordsarbete, berättar han.

Steg ett för den som vill prova är att skriva ner allt man har att göra den närmaste tiden, smått, som stort, brådskande och saker som kanske aldrig hinns med. En dag enligt Pomodorotekniken inleds med att man bestämmer vad av allt detta som är viktigast och listar en rimlig dagsranson i prioritetsordning. Sedan ställer man timern på 25 minuter och ger sig på den översta punkten. Tanken är att man bara ska ägna sig åt den uppgiften och inget annat – telefonen kopplas bort och pockande kollegor ombes att vänta om möjligt. Sådana överenskommelser och viktiga infall noteras snabbt, utan att huvuduppgiften släpps.

När Staffan Nötebergs äggklocka ringer slutar han att jobba, om han så är mitt inne i ett ord. Han sätter ett kryss för den avverkade 25-minutersperioden, tar några minuters paus och låter tankarna sjunka in.

Efter rasten är det dags för nästa val – att fortsätta med punkt ett eller att ta tag i något annat – och raskt underkasta sig timern igen.

I slutet av dagen är det dags att summera. Hanns allt med? Tog uppgifterna så lång tid som beräknat? Antal avbrott hör till statistik man kan notera och analysera.
– Men det gäller att se helheten. Om man tror att syftet är att strunta i omvärlden och aldrig låta sig avbrytas har man missförstått det hela, säger Staffan Nöteberg.

Tekniken passar förstås inte alla, särskilt som den bygger på att man åtminstone delar av dagen rår om sin tid. Men för den som gör det kan metoden anpassas helt till det egna arbetet och den egna personligheten – det är ju inte till någon annan än sig själv man redovisar.
FAKTA: Italienskt intervallarbete

Pomodoroteknikens namn kommer sig av att skaparen Fransisco Cirillo använde sig av en äggklocka formad som en tomat – pomodoro på italienska.

Om du blir avbruten:

1. Informera. ”Jag är mitt inne i något”

2. Förhandla. ”Går det bra om jag återkommer till dig på fredag?”

3. Schemalägg. Skriv ner vad som behöver göras och planera in det senare

4. Återkom. Gör det du lovat, när du lovat att göra det

Källa: ”Pomodorotekniken – kan du fokusera i 25 minuter?” av Staffan Nöteberg, Studentlitteratur 2010.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser