Utländska poliser ska kunna agera i Sverige

11 april 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Poliser från Norden och EU ska kunna delta i insatser i Sverige, iförda uniform och med sina egna tjänstevapen. Det föreslår regeringens utredare Krister Thelin i ett betänkande. Förslaget bäddar även för att svenska poliser ska kunna sättas in utomlands på motsvarande sätt.Poliser från Norden och EU ska kunna delta i insatser i Sverige, iförda uniform och med sina egna tjänstevapen. Det föreslår regeringens utredare Krister Thelin i ett betänkande. Förslaget bäddar även för att svenska poliser ska kunna sättas in utomlands på motsvarande sätt.
Thelin betonar att det som omfattas av förslaget är punktinsatser av operativ karaktär, klart avgränsade i tid och rum. Det kan handla om gemensamma insatser, bistånd vid katastrofer eller olyckor, stöd med terrorbekämpning och nordisk samtjänstgöring. Till scenarierna över situationer där Sverige kan tänkas be om internationell hjälp hör att ett fartyg skulle kapas på Östersjön.
– En sådan här insats ska alltid ledas av svensk polis, men om exempelvis holländska eller tyska poliser kommer hit får de naturligtvis ha sin interna befälsstruktur. Den ska i sin tur pluggas in i den svenska ledningen, sade Krister Thelin vid en pressträff 6 april.

Förslagen är främst tänkta att gälla polismän och andra brottsbekämpare med polisiära befogenheter samt specialister, som exempelvis helikopterpiloter. Deltagare med polisiära befogenheter ska ha samma möjligheter att använda våld som svenska poliser.
Varje insats ska regleras av en överenskommelse mellan Rikspolisstyrelsen och motsvarande myndighet i det andra landet. I de avtalen ska arbetsmiljöfrågor och frågor om vilken utrustning brottsbekämparna får använda regleras.
– Vapen som vanligtvis inte används i Sverige ska RPS kunna förbjuda, sade Krister Thelin.

Utredningsförslagen är några av flera led i anpassningen till EU:s gemensamma beslut i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten. Möjligheten att få hjälp att tackla vissa situationer innebär också ett sätt att spara pengar, enligt Thelin. Detta för att svensk polis slipper ha en överkapacitet, då de kan luta sig på övriga EU-länder.
Förändringarna föreslås träda i kraft i juli 2012, men även om de innebär en anpassning till EU-överenskommelser krävs först att de omfamnas av såväl regering och riksdag.

Se presskonferensen i sin helhet:
http://www.regeringen.se/sb/d/3209/a/165690

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst