Annons
Annons

Kommitté filar på ny organisation

28 juni 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Dagens organisation ÄR ett hinder för polisen att leva upp till regeringens krav. Det slog Polisorganisationskommittén fast i maj. Nu går utredningen in i nästa fas: att enas om ett förslag till ny struktur.

Dagens organisation ÄR ett hinder för polisen att leva upp till regeringens krav. Det slog Polisorganisationskommittén fast i maj. Nu går utredningen in i nästa fas: att enas om ett förslag till ny struktur.

Polisorganisationskommittén har åkt land och rike runt och träffat polisledningar, fack och polisstyrelser. Detta för att ta reda på om dagens organisation utgör ett problem.
Kommitténs ordförande Nils Öberg, som ansvarar för justitiedepartementets styrning av polisen, beskriver att de mötts av en stor samsyn:
– Prestationerna varierar för mycket över landet. Det är alla överens om.

Ändå finns ingen enhetlig bild bland dem kommittén träffat om hur man bäst mäter polisens resultat.
– Resultatredovisningssystemet verkar inte ha trängt ut i organisationen, säger han.
Och det är inte det enda som inte nått ut. Kommitténs bild är att varken övergripande strategiska beslut eller länsvisa ställningstaganden får särskilt mycket genomslag i det dagliga polisarbetet.
I stället för att se utsagorna om problem som ”en lång och bitter klagan” väljer Öberg att tala om den förändringsvilja och utvecklingspotential han stött på inom polisen.
– Det är positivt att alla tror sig kunna göra bättre eller mer.

Att kommittén kommer att förespråka att man överger dagens indelning med en polismyndighet per län står redan klart. Om de ska ersättas av en enda myndighet eller flera är för tidigt att säga.
Någon form av indelning i regioner behövs i vilket fall som helst. Frågan hur många regionerna ska vara och var gränserna mellan dem ska gå rår dock inte Polisorganisationskommittén helt själva över (se artikel intill).

31 mars nästa år ska utredningen vara klar. Enligt Nils Öberg arbetar kommittén efter en försiktighetsprincip – att inte föreslå större förändringar än vad som är nödvändigt för att komma till rätta med de problem man ringat in.
-Vår svåraste fråga är hur vi ska organisera det politiska inflytandet, säger han.

Eva Schoultz

Fotnot: Länspolismästarna Carin Götblad och Erik Steen är två av åtta experter som medverkar i utredningen.

Sverigekartan ska ritas om

Utredaren Mats Sjöstrand ska på regeringens uppdrag föreslå en ny indelning av myndighets-Sverige.

Det finns 21 länsstyrelser, Socialstyrelsen har sin speciella indelning, skolinspektionen en annan. Folkhälsoinstitutet finns bara i Östersund.
Kort sagt: nästan alla statliga myndigheter har olika indelningar regionalt. Vad som går att göra åt detta ser utredaren Mats Sjöstrand nu över.

Till saken hör att man från politiskt håll beslutat att initiativet till eventuella sammanslagningar i större regioner i första hand ska komma från de berörda landstingen själva. Fram till årsskiftet kan områden som vill slå sina påsar ihop till större regioner ansöka om att få göra det. Först därefter kan Mats Sjöstrand rita upp ett förslag till en ny statlig karta.

Hans deadline är i december 2012- nio månader efter att Polisorganisationskommittén lämnat sitt förslag. Mats Sjöstrand berättar att man tillsammans försöker hitta ett sätt att hantera tidsglappet mellan utredningarna.
– Det här borde vi kunna fixa på en hygglig nivå, säger han.

Eva Schoultz

 

”Svensk polis behöver färre myndigheter, färre chefer och fler specialister som kan verka i hela landet. Brottslighet känner inga länsgränser och det ska svensk polis inte heller göra.”

Saxat ur ett debattinlägg av de tre moderata ledamöterna i Polisorganisationskommittén, publicerat i Svenska Dagbladet 30 maj.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst