Annons
Annons

Risk för avsked kan ge lindrigare straff

22 juni 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När en polis är åtalad för ett brott vill tingsrätten veta om han eller hon kommer att förlora jobbet vid en fällande dom. Då hamnar ärendet hos Pan, som ska lämna ett yttrande, där det framgår om man anser att personen kan fortsätta att jobba som polis om han eller hon blir fälld.När en polis är åtalad för ett brott vill tingsrätten veta om han eller hon kommer att förlora jobbet vid en fällande dom. Då hamnar ärendet hos Pan, som ska lämna ett yttrande, där det framgår om man anser att personen kan fortsätta att jobba som polis om han eller hon blir fälld.
Huruvida en person blir av med jobbet är dock inte något som domstolen ska ta hänsyn till när det gäller att avgöra om en någon är skyldig eller inte skyldig. Däremot kan det spela roll för hur straffet blir. Rätten ska då, enligt brottsbalken, ”i skälig omfattning” ta hänsyn till om personen kommer att bli av med jobbet.
– Rätten dömer normalt ut ett lindrigare straff om nämnden i sitt yttrande har sagt att den tilltalade kommer att avskedas vid fällande dom. Det är till exempel inte ovanligt att rätten istället för ett måttligt fängelsestraff (1-2 månader) dömer till villkorlig dom och dagsböter, säger Lotta Gustavson, chefsjurist på Rikspolisstyrelsen och vice ordförande i Pan.

När domen har vunnit laga kraft är det dags för Pan att ta slutlig ställning i frågan om polisen ska få fortsätta sin anställning eller inte. Nämnden ska då i möjligaste mån följa sitt tidigare yttrande.
– Under huvudförhandlingen eller i domen kan det dock komma fram omständigheter som nämnden inte kände till när den yttrade sig och som gör att det finns anledning att göra ett annat ställningstagande. Den situationen försöker nämnden lösa genom att skriva sina yttranden så heltäckande som möjligt, säger Lotta Gustavson.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst