ANNONS:

 

 

Ordförandeord

Om vikten av att agera i tid

Lena Nitz, ordförande

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 

 
 

Arkiv

”RPS stoppade ögonoperation”

Publicerad 2011-06-30

Insänt Jag lämnade in ett förslag till polismyndigheten i Skåne där möjligheten fanns att via löneavdrag kunna genomföra ögonoperationer för att slippa glasögon. Upplägget var detsamma som hem-pc paketet. Denna möjlighet är vanlig hos andra företag och myndigheter.
Polisledningen i Skåne tyckte att förslaget var bra och beslutade att det skulle genomföras. Polisförbundet i Skåne gick ut och informerade sina medlemmar att de kunde få ögonoperationer till reducerat pris. Muntligt avtal togs med ett företag som gjorde i ordning informationsmaterial till de polisanställda.
Kollegor började ta kontakt med företaget i tron att avtalet gällde. Några opererade till och med ögonen och skickade fakturan till polismyndigheten. Det blev förvåning när fakturan skickades tillbaka med hänvisning att det inte fanns något avtal.

RPS blandade sig i leken och ansåg att detta var löneväxling och skulle ingå i löneavtal och i nuläget fanns det inget som var förhandlat i något avtal. RPS stoppade möjligheten för anställda att kunna operera ögonen för att slippa glasögon.
Jag har arbetat som polis i 31 år, större delen i yttre tjänst bland annat som mc-polis. Jag har haft glasögon i 25 år och hamnat i ett antal situationer där glasögonen har varit ett hinder i mitt arbete. I vissa situationer har glasögonen varit en allvarlig säkerhetsrisk.
Denna lösning är något som alla vinner på. Operationen betalas med pengar som den anställde har tjänat ihop. Kostnaden för operationen blir lägre. Inga kostnader för myndigheten mer än det administrativa arbetet. Framför allt slipper myndigheten att betala pengar för ögonundersökningar och terminalglasögon.

Detta har inget med löneavtal att göra utan är en arbetsmiljö- och säkerhetsfråga. Det är tråkigt att upptäcka vilken inställning som RPS har till oss anställda. Här fanns en möjlighet att göra något riktigt bra för många människor, men den togs inte.

Pinsp Magnus Fornell, Malmö