Annons
Annons

Tvingade till LC Syd-för att de var yngst

19 juni 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu driver Polisförbundet för första gången ärenden om åldersdiskriminering. En lag som fått kritik för att vara tandlös.
– Jag tycker att det är underligt att chefer inom polisen är okunniga om bestämmelser som trädde i kraft 2009, säger ombudsman Christina Bran Dannberg.Nu driver Polisförbundet för första gången ärenden om åldersdiskriminering. En lag som fått kritik för att vara tandlös.
– Jag tycker att det är underligt att chefer inom polisen är okunniga om bestämmelser som trädde i kraft 2009, säger ombudsman Christina Bran Dannberg.

Polisförbundet driver just nu två ärenden angående åldersdiskriminering. Fallen är intressanta att jämföra, eftersom det ena handlar om diskriminering på grund av hög ålder och det andra på grund av låg ålder.
Det första fallet har roteln för grova brott i Uppsala som utgångspunkt. Där utlystes två befattningar och sju sökande visade intresse.
– Rotelchefen menade att de två äldsta var mest meriterade, men de fick ändå inte jobben, säger Christina Bran Dannberg.

De båda, två män i 60-årsåldern, kände sig förbigångna då två kvinnor i 40-årsåldern i stället fick de aktuella funktionerna. Männen anmälde saken till Diskrimineringsombudsmannen (DO). En av anmälarna är inte medlem i Polisförbundet och DO kunde inte heller ta sig an hans fall eftersom det inte anmälts inom de fyra månader som reglerna kräver. Den andra anmälarens ärende övertogs av Polisförbundet eftersom lagen säger att fackliga organisationer har talesrätt i första hand.
– Vi hade ju ingen anledning att påbörja en utredning eftersom tiden löpt ut. Men allmänt kan jag säga att DO inte har vunnit många mål angående åldersdiskriminering, säger Ingela Ekman, jurist hos DO.

Det andra fallet som Polisförbundet driver gäller diskriminering på grund av låg ålder. Då skånepolisen behövde personal till Ledningscentralen Syd och inga frivilliga fanns, tvångskommenderades anställda. Urvalet gjordes ur en grupp med 24 poliser med samma anställningsdatum. Arbetsgivaren valde ut de tio yngsta, ett klart fall av åldersdiskriminering enligt förbundet.
Tvisteförhandlingarna har slutat i oenighet och någon central förhandling har inte varit aktuell eftersom arbetsgivaren ännu inte har skickat något protokoll. När fallen nu ska prövas är Christina Bran Dannberg försiktigt optimistisk, men hon påpekar samtidigt att situationen är komplicerad.
– Många är berörda och vi har inte erfarenhet från liknande situationer. Arbetsgivarens argumentation gör mig bekymrad säger hon.


FAKTA: Åldersdiskriminering

? Förbudet mot åldersdiskriminering infördes i samband med uppdateringen av diskrimineringslagen (2009).

? Sedan dess är det förbjudet att på grund av ålder särbehandla någon negativt inom arbetslivet och utbildningsområdet.

? Diskrimineringsersättning har införts, en ny ersättning som ska ligga högre än tidigare skadestånd.

? Hittills har fler män än kvinnor gjort anmälningar och fler har anmält diskriminering på grund av hög ålder än låg ålder.

Källa: DO

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst