Annons

Annons

Förslag om nytt centrum
för arbetsmiljö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Viktig kunskap om arbetsmiljö har en tendens att falla i glömska. Det är ett av skälen till att Sverige borde inrätta ett nationellt centrum för arbetsmiljö. Det anser Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, som presenterar förslaget i sin sista skrift.

”Många grupper och organisationer ägnar sig åt förmedling av arbetsmiljökunskap /…/ men verksamheten styrs av varje grupps enskilda intressen och är oftast kortsiktig”, står det bland annat i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet om förslaget, som offentliggjordes i slutet av september.

Det Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet har under tre års tid på regeringens uppdrag lyft viktiga frågor inom arbetsmiljöområdet.

Fotnot: Hela skriften finns här ”Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö – behov och förutsättningar”, (SOU 2011:60)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser