Annons

Annons

Förslag om nytt centrum
för arbetsmiljö

27 september 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Viktig kunskap om arbetsmiljö har en tendens att falla i glömska. Det är ett av skälen till att Sverige borde inrätta ett nationellt centrum för arbetsmiljö. Det anser Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet, som presenterar förslaget i sin sista skrift.

”Många grupper och organisationer ägnar sig åt förmedling av arbetsmiljökunskap /…/ men verksamheten styrs av varje grupps enskilda intressen och är oftast kortsiktig”, står det bland annat i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet om förslaget, som offentliggjordes i slutet av september.

Det Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet har under tre års tid på regeringens uppdrag lyft viktiga frågor inom arbetsmiljöområdet.

Fotnot: Hela skriften finns här ”Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö – behov och förutsättningar”, (SOU 2011:60)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst