Annons
Annons

Beväpning laddad fråga i Norge

28 oktober 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

”Världens mest beväpnade obeväpnade polis.” Så har den norska polisen beskrivits, enligt en färsk utredning från Norska Polisförbundet. Frågan är nu hur beväpningen ska se ut framöver, något som kommer att debatteras på förbundets landsmöte 16-18:e november.

”Världens mest beväpnade obeväpnade polis.” Så har den norska polisen beskrivits, enligt en färsk utredning från Norska Polisförbundet. Frågan är nu hur beväpningen ska se ut framöver, något som kommer att debatteras på förbundets landsmöte 16-18:e november.

60 procent emot generell beväpning

En arbetsgrupp bestående av sju personer har för Norska Polisförbundets räkning utrett beväpningsfrågan.

Fyra av dem förespråkade slutligen ett nej till generell beväpning, medan tre av arbetsgruppens medlemmar anser att de norska poliserna alltid ska ha vapnen till hands, på samma sätt som sina nordiska kollegor.

3600 av Norska Polisförbundets medlemmar har svarat på en enkät om beväpningen, som en del av utredningen. 60 procent av dem var emot en generell beväpning och 20 procent för, medan övriga 20 procent inte tagit ställning i frågan.

Grundordningen i dag är att norska poliser ute på fältet har vapen inlåsta i bilarna och måste be om tillstånd från polismästaren innan de får ta fram dem, annat än i nödvärn. Vissa specialstyrkor, som exempelvis ambassadvakter, är alltid beväpnade. Den här modellen är omdiskuterad, som Polistidningen konstaterade i en artikel efter attentaten i Oslo och på Utöya.

I Norska Polisförbundets styrelse är dock nio av elva ledamöter emot generell beväpning. Detsamma gäller en majoritet av medlemmarna, berättar ordföranden Arne Johannessen.

–  Men det behövs en rad förbättringar. Bland annat vill vi ha lagring av både enhands- och tvåhandsvapen i bilarna. Det där är i dag lite olika – vi vill att det ska vara likadant över hela landet. Vi vill också att det är insatsledaren som ska få besluta om vapenanvändningen. Dessutom vill vi att man utreder ett införande av elpistoler, säger han till Polistidningen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst