Lägg örat mot gatan och lyssna
på dem som patrullerar den

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Jag vill börja med att konstatera att Sveriges poliser gör ett bra jobb. Anledningen till att polisen får kritik är att vi inte får ägna oss åt det vi är utbildade för, polisarbete.

Jag vill börja med att konstatera att Sveriges poliser gör ett bra jobb. Anledningen till att polisen får kritik är att vi inte får ägna oss åt det vi är utbildade för, polisarbete.  Jag vet också att poliser är engagerade medarbetare som vill göra ett professionellt arbete och att det känns frustrerande när verksamhet och krav uppifrån inte tillåter det.

Lena Nitz Foto: Anna Hjorth
Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Foto: Anna Hjorth

”Det finns ett inbyggt systemfel inom polisorganisationen som hämmar utveckling och effektivitet…”

Att vara professionell kan ibland leda till att man som medarbetare måste lyfta det som inte fungerar. Det är bra och ska uppmuntras, det är så vi utvecklar en professionell polis. Därför är det oacceptabelt och mycket allvarligt att det finns chefer inom polisen som bryter mot meddelarskyddet. Det är ett tecken på att ledarskapet inte fungerar. Öppenhet och insyn är en av grundstenarna för att polisen ska kunna fortsätta åtnjuta det höga förtroende allmänheten har för vårt arbete.

Polisförbundet har nu slutit ett nytt löneavtal med arbetsgivaren som förbundsstyrelsen ansåg var så pass bra att vi skrev under. I den här avtalslösningen har vi fått gehör för två viktiga frågor, arbetstidsavtalet och höjd ingångslön.  Polisförbundet arbetar för att öka statusen på polisyrket. Därför är höjningen av ingångslö­nen från 20 000 kr till 21 300 kronor ett viktigt steg i rätt riktning för att nå vårt långsiktiga mål för den framtida fortsatta löneutveckling­en för poliser. Avtalsrörelsens enskilt viktigaste fråga är lönerna och därför ska vi söka efter lösningar som är långsiktiga och som ger en bra grund att bygga vidare på i nästa lönerö­relse.  Det gör vi nu i den nya avtalsrörelse som just startat.

När det gäller arbetstidsavtalet har nu Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen påbörjat det gemensamma arbetet med att se över avtalet för att identifiera såväl arbetsmiljörisker som anställningsvillkor som inte längre motsvarar verksamhetens krav. Det kan på sikt leda till nya bestämmelser i tillämpningar eller förändringar i kollektivavtalet. Det fanns även andra positiva delar i avtalet som förlängd* föräldralön och en gemensam löneanalys.

Nu ska avtalet fullföljas på förbundsområdesnivå, ett komplext och gediget arbete som väntar våra förtroendevalda i förbundsområdena. Samtidigt ska vi lyfta blicken, se framåt och anta de utmaningar som står framför oss inför nästa avtalsrörelse.

Den senaste tidens mediafokus på polisens bristande effektivitet är också en angelägen fråga för Polisförbundet. Självklart vill Polisförbundet bidra till och driva polisarbete som kan motsvara de behov som medborgarna har och med rätta kan ställa på polisen.

Jag har tidigare kritiserat den ”pinnjakt” som råder inom polisen och att det inte kommer att leda till den resultatförbättring arbetsgivaren och regeringen vill ha. Så jag vill återigen upprepa till regeringen:
Ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att arbeta med motivation som verktyg för att förbättra resultaten i stället för att fokusera på det som är fel. Börja arbeta med kvalitetsmål som balanserar upp kvantitetsmålen. Då kan vi få förutsättningar att klara vårt uppdrag.

Debatten om polisen klarar eller inte klarar sitt uppdrag kommer inte att försvinna utan snarare förstärkas. Min ambition är att Polisförbundet ska vara den röst som förmedlar hur bilden av polisarbetet ser ut i vardagen för våra medlemmar och förmedla den till våra uppdragsgivare, Rikspolisstyrelsen och regeringen. Det är dags att lägga örat mot gatan och lyssna till dem som patrullerar den.

Min uppfattning är att det finns ett inbyggt systemfel inom polisorganisationen som hämmar utveckling och effektivitet. Hur de frågorna ska lösas finns det inga enkla svar på men Polisförbundet kommer med ett starkt fokus att engagera sig för att hitta lösningar. Därför att det är det bästa för medborgarna, för medlemmarna och för Polisförbundet.

 

*I den tryckta upplagan av Polistidningen #7  stod tyvärr ”höjd föräldralön.” Det korrekta är förlängd tid för uttag av föräldralön från 18 till 24 månader.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst