Annons
Annons

Polisförbundet vill avvakta
med ekobrottsbeslut

20 oktober 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ekobrottsmyndigheten efterlyser snabba beslut om sitt framtida uppdrag. Polisförbundet däremot undrar om det inte vore bättre att vänta in Polisens nya organisation innan man sätter ner foten i ekobrottsfrågan.Ekobrottsmyndigheten efterlyser snabba beslut om sitt framtida uppdrag. Polisförbundet däremot undrar om det inte vore bättre att vänta in Polisens nya organisation innan man sätter ner foten i ekobrottsfrågan.

I maj presenterades en utredning där Ekobrottsmyndigheten föreslås få ett nationellt ansvar för alla brottstyper de handlägger. I mitten av oktober svarade både Ekobrottsmyndigheten och Polisförbundet på remissen.

Båda är positiva till en mer samlad ekobrottsbekämpning. Förändringen skulle bland annat leda till ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet och en nytändning för de inblandade, skriver Ekobrottsmyndigheten, som i sin nya roll skulle bli mindre beroende av andra myndigheters prioriteringar.

Redan 1 januari 2012 är det tänkt att förändringen ska börja gälla. Trots det är remisstiden slut först nu i oktober. Ekobrottsmyndigheten förespråkar nu en snabb beslutsprocess.
”En ovisshet kommer sannolikt få en negativ effekt på ekobrottsbekämpningen, inte minst därför att intresset av att inneha ekoåklagartjänster vid Åklagarmyndigheten kan minska. Av rättssäkerhets- effektivitets-, och framförallt trovärdighetsskäl är det mycket önskvärt att Ekobrottsmyndigheten kan bemanna samtliga stationeringar i en ny organisation från första dagen” står det bland annat i remissvaret.

Polisförbundet å sin sida ställer sig frågande till att man inte avvaktar med den här förändringen. Detta med tanke på att Polisorganisationskommittén ska komma med sitt förslag i mars nästa år – förslag som kan ha betydelse för hur ekobrottsbekämpningen organiseras.
– Blir det en enda polismyndighet och nya regionindelningar innebär det ju en drastisk påverkan på hela polisens upplägg, säger förbundets förste vice ordförande Lars Bergman.
I vilket fall som helst har han svårt att se att Ekobrottsmyndigheten  hinner genomföra alla de rekryteringar som behövs före årsskiftet.

Polisförbundet slår i sitt remisssvar även ett slag för att de utredare som ska bemanna den nya organisationen ska vara poliser och att dessa ska erbjudas fasta jobb. 
Eva Schoultz

Pengar från polisens anslag

”En samlad ekobrottsbekämpning” presenterades av utredaren Stefan Strömberg i maj. Detaljerna kring hur Ekobrottsmyndigheten ska organiseras föreslås myndigheten själv få avgöra.

Förändringarna beräknas innebära ytterligare kostnader på cirka 121 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Till det kommer en rad omställningskostnader, bland annat för Polisen.

Kostnadsökningen för Ekobrottsmyndigheten täcks bara delvis av Polisens och Åklagarmyndighetens nuvarande kostnader för ekobrott.  ”Resterande del behöver finansieras på annat sätt, förslagsvis genom en anslagsöverföring från Polisen” står det bland annat i utredningen.
Detta är något Polisförbundet vänder sig emot, uppger ombudsman Göran Malmborg.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst