Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Illustration: Ali Moosavian
Illustration: Ali Moosavian
Länge var polisjobbet ett livslångt yrkesval, men så är det inte alltid nuförtiden.
Karriär Illustration: Ali Moosavian
Illustration: Ali Moosavian
Ingen arbetslöshet, befordran kopplad till tjänsteår och statens trygga kaka att dela på. Länge var polisjobbet ett livslångt yrkesval.
– Men nu blir poliserna allt bättre på att planera sina karriärer och en del hoppar av, säger Patrick Bergquist, utbildningsansvarig på Stockholmspolisen.

Proffsen har länge sagt att karriärplanering måste alla ägna sig åt förr eller senare. Antingen av fri vilja och i tid, eller under galgen när du är på väg att bli arbetslös.

psykologernas
fem steg för karriärutveckling

• Hur har du hamnat där du är nu? Är du nöjd eller missnöjd?

• Självinsikt: Vem är jag? Vad kan jag? Vilka är mina personliga värderingar?

• Hur ser min personliga vision ut?

• Skriv ner dina delmål och huvudmål – förhoppningsvis blir de verkligare då.

• Du har själv ansvaret för ditt liv. Gör upp en plan och följ den om det är något du vill ändra på.

Men medan de anställda inom det privata näringslivet har vant sig vid att karriären är något du styr över själv har många som jobbar inom stat, kommun och landsting andra erfarenheter.
– Karriärvägarna är färre. Inom till exempel vården har det ändrats och nu finns privata arbetsgivare också där. Men en polis som vill vara polis kan ju inte öppna eget eller söka jobb hos konkurrenten, säger Emma Troedsson.
Hon arbetar som konsult inom personlighets- och affärsutveckling – en karriärcoach. Hon anser framför allt att polisernas arbetsgivare har ett tungt ansvar i en föränderlig tid, om inte annat krävs vad hon kallar ett proaktivt agerande för att behålla kompetent personal. Att medarbetare söker sig till nya arbeten och anställningar är naturligt och det måste man förhålla sig till.

– Mitt tips till arbetsgivaren är att uppmuntra poliser att söka jobb i andra organisationer. I bästa fall återvänder de med bredare kompetens.
Trots sin profession tycker Emma Troedsson att det finns en inbyggd problematik med karriärplanering. Skälet är helt enkelt att planer sällan går att genomföra fullt ut. Samtidigt är det dumt att sluta planera. Den moderna synen på arbete och karriär innebär att hela livssituationen är inbegripen.

– Du måste vara ärlig mot dig själv. Kanske funkar det helt enkelt inte att bli chef med två små barn hemma. Då är det lika bra att inte försöka, säger hon.

Patrick Bergquist, utbildningsansvarig vid Stockholmspolisen, är inne på liknande tankegångar. Han anser att utvecklingssamtal med chefer och kollegor har blivit allt viktigare. Det lönar sig att beskriva i detalj var man befinner sig i dag och var man vill befinna sig karriärmässigt om två, fem och tio år.
– Jag tror att yngre poliser är vanare att diskutera på det här sättet, det har ändrats under mina år i organisationen, säger han.

Visste du att?

Det finns ingen lagstadgad rätt att vara tjänstledig för att prova ett arbete utanför Polisen. Men poliser brukar få ta tjänstledigt i sex månader vid ett tillfälle under anställningstiden.

Rätten till tjänstledighet regleras i bland annat Tjänstledighetsförordningen och  det centrala kollektivavtalet Alfa.

Den som vill studera har i de flesta fall rätt att vara tjänstledig. En liknande rättighet har den som vill starta eget.

Karriärproffsens tips

  1. Utgå ifrån vad du tycker är roligt att göra. Det området har du chans att bli bra på. Ta vara på den positiva energin.
  2. Glöm inte grundregeln: Ju färre tänkbara arbetsgivare du har desto viktigare är det att bygga bra personliga relationer.
  3. Även om planer sällan håller är det ofta nödvändigt att planera och detta gäller inte minst i jobbsituationer.
  4. I en organisation som inte är van vid karriärplanerare kan det vara svårt att komma fram. Ofta är det nödvändigt att ta hjälp av en chef för regelbundna samtal eller bilda nätverk med kollegor.
  5. Mentorer, coacher, studier, rotationstjänst och vidareutbildning är andra företeelser som kan ge konkurrensfördelar i samband med karriärbygget.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser