ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Grönt ljus för poliser
i socialnämnder

Publicerad 2011-11-09

Aktuellt Även poliser får ha politiska uppdrag i socialnämnder. Det står klart efter att Arbetsdomstolen har prövat ett fall där tre poliser hade blivit förbjudna av ledningen att sitta i socialnämnden.
– Det känns fantastiskt bra, säger Kenneth Fahlesson, en av de tre poliserna.

Det var 2009 som tre poliser i Västerbotten plötsligt fick veta att arbetsgivaren inte ansåg att det var förenligt med polisjobbet att ha politiska uppdrag i socialnämnden. Myndighetsledningen menade bland annat att det inte gick att förena polisyrket med det politiska uppdraget på grund av den rapporteringsskyldighet man har som polis. Det fanns också risk för intressekonflikter som kunde rubba förtroendet för polisen, ansåg arbetsgivaren.

Polisförbundet protesterade och drev först frågan vid förhandlingsbordet och sedermera till Arbetsdomstolen (AD). Förbundet menade att förbudet stred mot grundläggande demokratiska och grundlagsskyddade rättigheter.

Nu har AD slagit fast att det var fel av polismyndigheten att förbjuda poliserna att ha uppdragen i socialnämnden. I domen skriver man bland annat att ”Sådana uppdrag har också av lagstiftaren getts en särskild ställning, inte minst genom att det föreligger en ovillkorlig rätt till ledighet för att utföra dem. Att poliserna tillåts utöva bisysslan måste därför anses utgöra ett starkt allmänt intresse. En relativt sett högre risk för förtroendeskada måste därför accepteras.”

Kenneth Fahlesson, en av de poliser som suttit i socialnämnden i Skellefteå i närmare 20 år, är mycket nöjd med AD-domen.

– Det känns fantastiskt bra! Dels för mig personligen, men också som en vägledning för alla andra poliser. Jag hoppas att de ser möjligheterna och att fler poliser engagerar sig politiskt. Det är väldigt bra att AD har lyssnat på våra yrkanden, och jag är glad över hur Polisförbundet och LO/TCO Rättsskydd har drivit frågan.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz välkomnar domen.

– Det är en jätteviktig dom som kommer att få stor betydelse, eftersom AD-domarna är prejudicerande. AD skriver ju i domen att poliser mycket väl kan utföra ett sådant här politiskt uppdrag och att det dessutom måste anses utgöra ett starkt allmänt intresse att de kan göra det.