Annons
Annons

Inse värdet av kritik

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

 Vi poliser har ett ovanligt viktigt jobb som vi ska vara stolta över. Ett av våra viktigaste uppdrag är att öka tryggheten i samhället och att minska brottsligheten. 

Vi poliser har ett ovanligt viktigt jobb som vi ska vara stolta över. Ett av våra viktigaste uppdrag är att öka tryggheten i samhället och att minska brottsligheten.  En polis som medborgarna känner förtroende för och kan lita på när de behöver hjälp är ett av fundamenten i en demokrati. Det är därför vårt uppdrag är så viktigt – det handlar om att värna de grundläggande demokratiska rättigheterna.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz

”Förtroendet för polisen blir inte heller bättre av att man försöker sätta munkavle på tjänstemännen.”

Det var därför inte bara Polisförbundet som vann en viktig seger i Arbetsdomstolen utan även samhället, när AD kom fram till att poliser har rätt att utöva politiska uppdrag i socialnämnder. Arbetsgivaren ansåg att det var en otillåten bisyssla. Polisförbundet hävdade att polisernas rätt att utföra förtroendeuppdrag har ett starkt allmänt intresse. Poliser åtnjuter ett högt förtroende hos allmänheten och den polisiära kunskapen om de ärenden som behandlas i socialnämnden är till stor nytta för samhället.

Det vore allvarligt om poliser som har till uppgift att upprätthålla lagen och värna demokratin skulle utestängas från en grundläggande demokratisk rättighet. Om jag vore arbetsgivare skulle jag vara stolt över mina medarbetare som, förutom att arbeta i ett utsatt och slitsamt yrke, även åtar sig förtroendeuppdrag för att påverka och bidra till samhället. Det är tråkigt att ledningen istället väljer att se det som ett problem.

Något som också oroar mig är de fortsatta signaler vi får från medlemmar att de inte känner sig bekväma i att tala om när saker inte fungerar i polisorganisationen. För att kunna göra någonting åt brister och oegentligheter måsta man våga lyfta fram dem och se det som en möjlighet till förbättring. Den attityden till kritik måste polisorganisationen lära sig att arbeta bättre med.

En av de viktigaste grundlagsskyddade rättigheterna för att skapa förtroende för Polisen är meddelarfriheten. Den är en del av offentlighetsprincipen och syftar till att anställda inom offentlig förvaltning ska våga informera media om när något inte går rätt till utan att behöva vara rädda för repressalier. Det är bra, den rättigheten ger möjlighet till öppenhet och insyn i vårt arbete.

Arbetsgivaren har vare sig rätt att efterforska källan eller att kritisera den som lämnat uppgifterna. Men tyvärr finns det fall där arbetsgivaren försökt bryta mot meddelarfriheten. Det förvånar mig att inte arbetsgivaren fullt ut respekterar den grundlagsskyddande rättigheten för våra medlemmar och inser värdet i att få kritik.

En tyst organisation är ett hinder för att utveckla verksamheten och det skapar inte heller någon modern eller attraktiv arbetsplats. Förtroendet för polisen blir inte heller bättre av att man försöker sätta munkavle på tjänstemännen.

För att skapa en effektivare verksamhet och trygga medarbetare måste ett av de viktigaste stegen vara att först ta reda på vad som inte går så bra. Vågar man inte tala om bristerna för att hitta gemensamma lösningar kommer ingen förändring till det bättre att ske.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst