Annons
Annons

Kvinnliga poliser
oftare sjukskrivna

4 november 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kvinnor är oftare sjukskrivna än män. Det gäller både för poliser och för den svenska arbetsmarknaden i stort. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.Kvinnor är oftare sjukskrivna än män. Det gäller både för poliser och för den svenska arbetsmarknaden i stort. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

De påbörjade sjukskrivningarna, som Försäkringskassan har studerat, bland kvinnliga poliser är nästan dubbelt så många som bland deras manliga kollegor. För kvinnorna var siffran 115 påbörjade sjukskrivningar per 1000 anställda medan motsvarande siffra för männen var 66.

Även när det gäller diagnoserna skiljer sig de kvinnliga och manliga poliserna åt en del. Den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland kvinnorna var sjukdomar i rörelseorganen, som stod för 26 av de påbörjade sjukskrivningarna. Nästan lika vanligt var det med psykiska diagnoser, där siffran var 25.

För männen i poliskåren var det också vanligast med sjukdomar i rörelseorganen, knappt 18 av de påbörjade sjukskrivningarna. De psykiska diagnoserna var dock ovanligare för de manliga poliserna, den siffran var 11.

Försäkringskassan har kartlagt vilka diagnoser som ligger bakom sjukskrivningar i olika yrken under 2009. Det handlar bara om de sjukskrivningar som är längre än 14 dagar, eftersom det är först därefter som Försäkringskassan går in med ersättning istället för arbetsgivaren. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan olika yrken både när det gäller antal påbörjade sjukskrivningar och vilka diagnoser det handlar om.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst