Annons
Annons

Norska polisförbundet
sköt upp laddad fråga

18 november 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Frågan om generell beväpning skulle ha diskuterats på Norska polisförbundets landsmöte häromdagen. I stället sköts den debatten upp ett år.

Frågan om generell beväpning skulle ha diskuterats på Norska polisförbundets landsmöte häromdagen. I stället sköts den debatten upp ett år.

har vapen i bilarna

Grundordningen i dag är att norska poliser ute på fältet har vapen inlåsta i bilarna och måste be om tillstånd från polismästaren innan de får ta fram dem, annat än i nödvärn. Vissa specialstyrkor, som exempelvis ambassadvakter, är alltid beväpnade.

Norska polisförbundet har nyligen utrett beväpningsfrågan ur en rad aspekter. I styrelsen har nio av elva ledamöter sedan tagit ställning emot generell beväpning. Men när punkten skulle behandlas på landsmötet kom ett förslag om att bordlägga frågan. Detta för att medlemmarna inte hunnit ta ordentlig ställning ännu. Styrelsen överlade en kort stund innan ordförande Arne Johannessen tog till orda.

– Det har gått kort tid från beväpningsrapporten till landsmötet. Styrelsen är enig om att bordlägga huvudfrågan om generell beväpning, sade han, enligt tidningen Politiforum.

Årets landsmöte enades om sju andra ståndpunkter när det gäller beväpning. Bland annat vill man att alla polisfordon i yttre tjänst ska anpassas för förvaring av vapen. Man kräver också att användningen av ”mindre dödliga vapen” som elpistoler, ska utredas.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst