Annons
Annons

”Svårt att urskilja
om man fått fel lön”

22 december 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I mars 2009 fick Mattias Berglund Stjärnesund noll kronor i ob-tillägg. Sedan dess har turerna varit många och kollen av lönebeskeden blivit en infekterad fråga i Västmanland.
–  Vi kan inte dubbelkolla varje lönespec, säger Camilla Sundman, som är HR-chef på polismyndigheten.

I mars 2009 fick Mattias Berglund Stjärnesund noll kronor i ob-tillägg. Sedan dess har turerna varit många och kollen av lönebeskeden blivit en infekterad fråga i Västmanland.

Mattias Berglund Stjärnesund jobbar på utryckningen i Västerås och är personalombud för Polisförbundet.
– När man inte får något ob är det ju självklart att man reagerar och undrar vad mer som är fel, säger han till Polistidningen.

Problemet återkom med olika intervaller och flera kollegor drabbades. I februari 2011 noterade man att ovanligt många fick fel ob.
– Jag började då jobba på att få till en kontroll av lönerna. Efter mycket om och men gjorde myndigheten en stickprovskontroll och minst fem av tio kontrollerade löner hade blivit fel.

Ett problem i systemen identifierades och rättades till. Men sedan dess har Mattias Berglund Stjärnesund fortsatt att få rapporter om att ob ska ha saknats och att vissa kollegor ibland inte fått ut sin övertidsersättning.
– Men det är svårt att urskilja om man fått fel lön eller inte. Vi förväntas själva ta reda på exakt vilka pass och vilka tider vi fått för lite. Då gör de en korrigering. Många kollegor har uttryckt att de inte har rätt kunskaper för att i detalj kolla att de fått rätt.

Hur stora fel handlar det om som du känner till?
– Det är väldigt varierande, jag har inte kunnat se någon logik. Det kan vara allt ifrån någon ob-timme här och där till flera pass.

Roy Cederbäck är ordförande för Polisförbundet i Västmanland.
– Ett antal unga kollegor har vänt sig till oss för att de anser att de fått för lite ob. Vi har nu satt en styrelseledamot på att gå igenom fyra personers scheman och löneutbetalningar under hela 2011, eftersom meningarna går isär om vad som har hänt, berättar han.
Roy Cederbäck hade helst sett att arbetsgivaren stått för den tidskrävande kontrollräkningen. Men eftersom varken HR-avdelningen lokalt eller PAC, som nu sköter löneutbetalningen centralt, anser sig ha haft tid har man valt att göra på det här sättet. Detta för att ta reda på fakta i den vid det här laget infekterade debatten.
– Det går tyvärr inte att komma ifrån att det är en destruktiv konflikt, för den är inte bra för arbetsmoralen, säger Roy Cederbäck.

Arbetsgivaren betonar bland annat via Intrapolis att lönen är preliminär. Roy Cederbäck framhåller att det stämmer – i en månad.
– Sedan ska den vara korrekt, annars går ju räntelagen in. Men det vi gör nu är att vi går in och räknar – är det fel på någon av utbetalningarna så kommer vi att begära att arbetsgivaren kontrollräknar alla. Och har det varit fel i mer än en månad så kommer vi att kräva ränta.

Eva Schoultz 

”Vi måste lita på
att systemen gör rätt”

– Vi kan inte dubbelkolla varje lönespec, säger Camilla Sundman, som är HR-chef på Polismyndigheten i Västmanland.
Nu planerar hon en utbildningsinsats för att hjälpa länets poliser att granska sina lönebesked.

Camilla Sundman berättar att det har varit ”en massa strul” med lönerna under hösten, i samband med att Västmanland gick över till att sköta sin planering i Cops-systemet. Nu ska det mesta dock fungera och hon framhåller gång på gång att HR-avdelningen måste lita på att systemen gör rätt.

Men om poliserna inte känner samma tillit?
– Någonstans måste man ju dra en gräns. Om vi har 430 miljoner kronor att bedriva polisverksamhet för kan vi inte anställa två till på HR-avdelningen för att sitta och granska löner. Vi har heller inte fått in så mycket konkreta oklarheter.
Enligt Camilla Sundman är det 350 anställda som jobbar på ob-tid i myndigheten.
– På Intrapolis så står det klart och tydligt att lönen är preliminär och att var och en har en skyldighet att kolla sin lönespec. Om folk inte har tilltro till specarna så är det allvarligt, men jag vet inte hur utbredd den misstron är. Jag har fått olika signaler.
Camilla Sundman anser att var och en ska kunna göra en bedömning av om de fått rätt lön eller inte. Under samtalets gång beslutar hon sig för att genomföra en utbildningsinsats för att försäkra sig om detta.
– På nästa arbetsplatsträff får vi avsätta en timme till det här, säger hon.

I ett mejl till redaktionen betonar Camilla Sundman att man  lägger ner mycket arbete både lokalt och centralt för att rätta till fel som uppstått bland annat i samband med höstens systemskifte och förhindra att de uppkommer igen.
”Förhoppningsvis ska alla fel snart vara korrigerade, systemen ska fungera ihop och de ska vara redo att klara de nya avtalen. Detta ska göra att ob och andra tillägg ska vara riktiga igen” skriver hon.

Mer om problemen med ob-tillägg och andra ersättningar kan du läsa i artikeln ”Lönestrul även till jul”. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst