Annons
Annons

Personvalda brottsbekämpare
i England och Wales

7 december 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Poliser och domare får inte kandidera

”En folkets röst, som ställer polisen till svars.” Så presenteras de nya lokala Police and Crime Commissioners som ska röstas fram i personval i England och Wales nästa höst.

Den brittiska polisen står inför en dramatisk förändring. Nästa höst ska den person som ansvarar för brottsbekämpningen i en region röstas fram i allmänna val.

I Sverige går polisen av allt att döma mot en mer centralstyrd organisation. I Skottland slås polisen ihop till en enda myndighet.
England och Wales går däremot rakt motsatt väg, berättade den brittiske forskaren Barry Loveday vid en öppen föreläsning på Polisutbildningen i Växjö i november.

Hösten 2012 blir det nämligen för första gången direkta personval där folket ska rösta fram en Police and Crime Commissioner (PCC) i varje region. Han eller hon ska sedan ansvara för polisens strategiska prioriteringar. PCC:n kommer bland annat att hålla i polisens budget och samarbetet med nationella polisstyrkor, exempelvis när det gäller kontraterrorism.
På inrikesdepartementets hemsida står det att PCC:n ska vara ”en folkets röst, som ställer polisen till svars.” Där citeras också premiärminister David Cameron, som sagt att ”man ersätter osynliga polisstyrelser och skapar en direkt koppling mellan polisen och allmänheten.”
Tanken är att detta ska öka förtroendet för polisen.

PCC:n kan tillsätta – och avsätta – regionens högsta polischef, som har titeln chief constable.
Barry Loveday uttryckte vid föreläsningen en viss oro för den stora omställningen, som enligt honom sker snabbt, oprövat, i full skala – och utan någon plan B.
Han befarar att en direktvald polisansvarig och den tuffare brittiska pressen, som många gånger spelar på populism och fördomar, kan bli en olycklig kombination.
– En tänkbar kandidat har bland annat sagt att ”polisen är råttfångare – inte socialarbetare”, säger Barry Loveday.

Förändringen sker samtidigt som polisminister Nick Herbert uppges hålla fast vid att resurserna till polisen -och antalet poliser- ska minska kraftigt. Det är därför troligt att man kommer att leta efter billigare alternativ till fullfjädrade poliser, enligt Loveday.

Eva Schoultz

Poliser får inte kandidera

En lokal Police and Crime Commissioner (PCC) ska röstas fram i alla polisregioner i Wales och England utom London. I huvudstaden ska i stället borgmästaren ansvara för polisen på motsvarande sätt.

Valet hålls för första gångenden 15 november 2012. Man behöver inte höra till något politiskt parti för att ställa upp. Poliser och domare hör dock till de statsanställda som inte får kandidera.

Valen kommer att hållas vart fjärde år. Först var det sagt att man bara kunde återväljas en gång, men den spärren har man enligt Loveday slopat.

I varje region inrättas även en kontrollfunktion, så kallade ”Police and Crime Panels”, vars synpunkter PCC:n måste väga in i sitt agerande.

Polisbudgetarna för de 42 regionerna varierar från några tiotals miljoner pund till flera hundra miljoner pund. De största regionerna har cirka 10 000 poliser.

Källor: www.homeoffice.gov.uk samt Barry Loveday, som är docent i Criminal Justice Administration vid universitetet i Portsmouth.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst