Annons
Annons

Förslag om skärpt vapenlagstifting

24 januari 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Läkare ska få större skyldighet att anmäla patienter som inte är lämpliga att inneha vapen. Samtidigt införs en skyldighet för polisen att omhänderta tillståndsbevis när ett vapen tas om hand. Detta enligt ett förslag till skärpt vapenlagstiftning, som nu är på lagrådsremiss.

I lagtexten ska det uttryckligen anges vad som ska vägas in när man bedömer om ett vapenbrott är grovt: att vapnet har burits på allmän plats eller ett skolområde, att vapnet är särskilt farligt, eller att det gäller flera vapen.

Till regeringens förslag hör även två nya straffbestämmelser. Dels ska det bli straffbart att inte anmäla till Tullverket om man tar in vapen eller ammunition till Sverige från ett annat EU-land. Dels ska det bli straffbart att förvara vapen åt någon annan utan tillstånd.

Tanken är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft 1 juli.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst