ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Framtidens utmaningar
kräver en modern utbildning

Publicerad 2012-01-31

Ordförandeord Jag har varit förbundsordförande i drygt ett år och det har varit en spännande, rolig och utmanande tid. Under mina besök i landet har jag träffat många kollegor och förtroendevalda som gett mig värdefulla berättelser från den polisiära vardagen. Jag har mött engagerade, positiva och kunniga poliser som brinner för sitt jobb. Som har en stark vilja att förbättra och utveckla polisverksamheten och som ser på sitt uppdrag utifrån medborgarnas bästa.

”Vi har även påbörjat ett arbete med en nationell löneanalys för att ta reda på om det finns osakliga skillnader i lön bland poliser i Sverige.”

Under året har Polisförbundet varit framgångsrikt i ett antal frågor. Vi lyckades höja ingångslönen i de avslutade RALS-förhandlingarna. Ett steg i rätt riktning för att höja statusen för yrket och vi fick möjlighet att göra en uppföljning av arbetstidsavtalet tillsammans med arbetsgivaren. Vi vann segrar i Arbetsdomstolen som var mycket viktiga för vårt yrke och våra grundlagsskyddade rättigheter, bland annat rätten att som polis få inneha politiska förtroendeuppdrag. Vi har även påbörjat ett arbete med en nationell löneanalys för att ta reda på om det finns osakliga skillnader i lön bland poliser i Sverige.

Jag återkommer ständigt till hur väsentligt det är att vi som är poliser har medborgarnas förtroende för att kunna göra ett bra jobb. Men för att kunna göra ett bra jobb krävs tre grundförutsättningar.

Rätt utbildning för att kunna stå på en stabil kunskapsgrund, veta vilka arbetsmetoder som fungerar och veta att vi gör rätt saker på rätt sätt. Vi kan bara möta omvärldens krav och framtidens brottslighet om vi har en modern utbildning anpassad till den verklighet vi arbetar i. Det ställs större krav i dag på den enskilda polisen att ta till sig kunskap, analysera och omsätta den kunskapen till praktiskt polisarbete. Därför är det viktigt att polisutbildningen görs om till en högskoleutbildning kopplad till forskning.

Rätt organisation är en förutsättning för att kunna använda resurserna på ett effektivt sätt. I mars kommer den parlamentariska kommittén ”En ny organisation för polisen? med sitt förslag på hur Polisen ska vara organiserad i framtiden. Allt pekar på att Polisen blir en myndighet i stället för de 21 självständiga myndigheter som finns i dag. Polisförbundet ser att det finns fördelar med att bli en myndighet, framför allt kan resurserna fördelas efter behov i stället för geografi.  Det skapar också bättre möjligheter till lika polisiär förmåga i hela landet oavsett var man bor. En viktig fråga för Polisförbundet om Polisen blir en myndighet är att se till att den lokala förankringen inte förloras i det fackliga och polisiära arbetet.

Rätt villkor är en självklar facklig fråga. Vårt polisarbete ska värdesättas på ett bättre sätt än i dag och vi måste ha arbetsvillkor som gör det möjligt att förena ett tufft jobb som polis med familj och fritid. Vi ska också ha arbetsvillkor som gör att vi orkar vara kvar i yrket och inte blir utslitna. Dessa frågor kommer vi nu att driva vidare i den avtalsrörelse som startar inför RALS 2012-2014.

Ett nytt år skapar utrymme till nya möjligheter, att gå vidare, utvecklas och se framtiden an med tillförsikt. Det gör vi tillsammans.