Annons
Annons

Arbetsskadeförsäkringen
snårig, enligt forskare

2 februari 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Dagens arbetsskadeförsäkring håller inte måttet, enligt en färsk rapport, signerad två forskare i nationalekonomi. De föreslår ett nytt system med en självständig försäkring, som inte belastar statskassan.

Dagens arbetsskadeförsäkring håller inte måttet, enligt en färsk rapport, signerad två forskare i nationalekonomi. De föreslår ett nytt system med en självständig försäkring, som inte belastar statskassan.

underlag i utredning

Rapporten ”En alternativ arbetsskadeförsäkring” är skriven av Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö, som är verksamma vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Rapporten, som presenterades den 2 februari, är en del av beslutsunderlaget för den pågående socialförsäkringsutredningen, som ska lämna sitt slutbetänkande i maj 2013.

Forskarna bakom rapporten förespråkar en arbetsskadeförsäkring som täcker en större del av kostnaderna för arbetsskadorna. Dessutom bör arbetsgivarna bli mer motiverade att förebygga skador och att ordna rehabilitering för den som drabbats, anser de.

I dagsläget är det många arbetsgivare som inte följer arbetsmiljölagen och andra föreskrifter. Hela 40 procent av de arbetsplatser som inspekterades 2010 fick krav på åtgärder, enligt rapporten.

Och för dem som skadats är dagens system för ekonomisk ersättning snårigt:
”Ofta består ersättningen av en kombination av sjuklön, sjukpenning, sjukersättning och livränta. För dem med kollektivavtal toppas ersättningarna upp med kollektivavtalade sjuktillägg och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring. Med ersättning från så många källor för att täcka en och samma inkomstförlust är det inte konstigt att den försäkrade missar någon ersättning eller att det blir tidsfördröjningar,” skriver forskarna.

Det här systemet behöver förenklas, anser de. De föreslår därför att de olika försäkringsformerna slås ihop och samtidigt utvidgas till att även täcka kostnaderna för sjukskrivning, sjukersättning, medicinsk behandling och rehabilitering.

Rapportförfattarna efterlyser också bättre statistik över arbetsskadorna och deras kostnader.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst