Danielsson slutar på Säpo

Publicerad 2012-03-22

Aktuellt Anders Danielssons tid som chef för Säpo är över. I stället blir han generaldirektör för Migrationsverket, en tjänst som han tillträder den 23 april. Han efterträder Dan Eliasson, som nyligen blev generaldirektör för Försäkringskassan.

Anders Danielsson har varit chef för Säkerhetspolisen sedan 2007, dessförinnan var han länspolismästare i Skåne. Han har också bland annat utrett den framtida polisutbildningen, där betänkandet ”Framtidens polisutbildning” presenterades 2009.

Det är ännu inte klart vem som ska efterträda Danielsson. Biträdande chefen för Säkerhetspolisen, Anders Thornberg, blir tillförordnad
Säkerhetspolischef till dess att en ordinarie generaldirektör har utsetts.

Säpo föreslås bli en egen myndighet – det är en fråga som Polisorganisationskommittén nyligen fått i uppdrag att utreda.