Annons
Annons

Polisen måste få alla rätt

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vi bör söka det som är positivt i större omfattning än det som går dåligt, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.  I början av mars hade Nordiska Polisförbundet, NPF, ett ledarskapsseminarium i Stockholm med inbjudna chefer och medlemmar från de nordiska ländernas förbundsstyrelser. Syftet med seminariet var att öka kompetensen om ledarskapsfrågor inom nordisk polis genom att belysa frågor om ledarkultur, ledarrollen och polisen som lärande organisation. Att lära av varandra.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz

 

”Vi bör söka det som är positivt i större omfattning än det som går dåligt”

Ledarskap handlar i mångt och mycket om att i första hand sträva efter att vara äkta i det man gör. Att vara äkta handlar om att våga titta på sig själv, det man står för och det man tror på. I organisationer som präglas av delaktighet och förtroende är ledarskapet, och måste vara, allas ansvar. Ledarskap är det som hjälper organisationen att nå sina mål. Därför kommer Polisförbundet under 2012 att ägna mycket tid åt just ledarskapet.

Jag anser att den debatt som förs om polisens effektivitet handlar om att lära av varandra. Det är viktigt att vi inte ”tystas” på vägen av olika skäl. Det är viktigt att situationer, händelser och arbetsmetoder som inte fungerar kommer upp i ljuset och diskuteras. Det är viktigt, att ni som medlemmar känner motivation till det arbete ni gör, att ert engagemang tas tillvara och insatserna ger något tillbaka. Men det är även viktigt för medborgarna, de har rätt att förvänta sig utveckling och resultat.

Därför är det angeläget att när vi talar om den tysta organisationen faktiskt också talar om och visar på de arbetsmetoder och ledarskap som fungerar. Där ni medlemmar är nöjda med ledarskapet, känner er sedda och att ert arbete ger resultat. Jag vill därför lika mycket uppmuntra till att söka de goda exemplen som de mindre bra. Vi bör söka det som är positivt i större omfattning än det som går dåligt.�
Konstruktiv kritik är ämnad att skapa utveckling och framsteg. Det skapar stimulans för den enskilde men också samhörighet i gruppen och en stolthet för det man gör. Ledarskapet ska ha sikte på framtiden. Det ska ge feedback på det arbete som gjorts men också blicka framåt, coacha och ge feedforward. Feedforward är ett uttryck som borde användas oftare än feedback, tycker jag.

Kritiska artiklar om polisen är vardagsmat i dag och därför är det viktigt att alla som sliter, jobbar på och försöker göra saker på rätt sätt får höra att ni gör ett bra jobb. Bara för att det finns områden Polisen behöver förbättra ska ni som medlemmar inte huka er och gå med nedböjt huvud. Ni gör ett fantastiskt arbete på många sätt, det duger, var stolta över ert yrkesval.

Jag har fullt förtroende för att alla poliser ute i landet har både kompetens och vilja att lyssna till kritiken och skapa resultat. Men det finns ett stort MEN, vi måste få rätt förutsättningar. Rätt förutsättningar är en av de viktigaste frågorna Polisförbundet kommer att fokusera på i den omorganisation av Polisen som kommer. Vårt arbete ska värderas rätt, vi ska ha en organisation som stödjer och inte är ett hinder i kampen mot brotten och vi ska ha rätt utbildning och vidareutbildning.

Tre rätt – rätt utbildning, rätt organisation, rätt villkor är vårt budskap till både arbetsgivaren och regeringen.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst