Annons
Annons

Tre år till ny organisation

30 mars 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polismyndigheten. Så föreslås kort och gott en sammanslagen polisorganisation kallas, enligt det förslag som presenterades för regeringen 30 mars. Polismyndigheten. Så föreslås kort och gott en sammanslagen polisorganisation kallas, enligt det förslag som presenterades för regeringen 30 mars.

två chefer utses
av regeringen

Rikspolischefen kommer att tillsättas av regeringen.
Detsamma gäller chefen för särskilda utredningar, den avdelning som ska utreda anmälningar mot polisanställda. Den avdelningen kommer även att ha en separat budget.

Alla andra anställningar beslutar polismyndigheten om. En tjänsteförslagsnämnd ska stötta rikspolischefen när det gäller högre chefsanställningar.

”Jag tror att det gör att det blir roligare att jobba för poliserna.”

Dagens 21 polismyndigheter och SKL kommer slås ihop till en enda myndighet, om de föreslagna förändringarna genomförs.

Justitieminister Beatrice Ask (M) tycker att kommitténs förslag är bra.
– Dels är det en styrka att det finns en politisk enighet i den här frågan, i och med att kommittén är enig. Sedan är det ju ingen hemlighet att jag länge har tyckt att vi ska ha en nationell polis i Sverige, säger hon till Polistidningen.

Vilken är din största farhåga när det gäller förslaget?
– Att det ska ta för mycket kraft från det ordinarie polisarbetet, som förstås måste pågå samtidigt som den stora omorganisationen genomförs. Brottsligheten tar inte någon paus bara för att polisen ska organisera om. Det här arbetet måste göras parallellt.

Hur kommer de enskilda poliserna märka av förändringen?
– Framför allt genom att det blir tydligare vad som gäller. Inte som i dag, när det kan vara så att man läser i media vad rikspolischefen säger, sedan säger länspolismästaren något annat medan den egna närpolischefen ger ett tredje besked. Med den nya organisationen blir det bättre samordning hela vägen. Jag tror att det gör att det blir roligare att jobba för poliserna.
– Samtidigt ska det enligt utredningen finnas en tydlig ansvarsfördelning med lokalt fattade beslut, där jobbet ska utföras. Det är en av de viktigaste delarna i utredningen.

Ett antal ”bärkraftiga” polisregioner ska bildas, men hur många och var gränserna mellan dem ska gå hör till de frågor som en genomförandeutredning ska ta ställning till. Den utredningen föreslås ledas av poliser och inte politiker.

Parallellt kommer Polisorganisationskommittén att utreda vidare formerna för att göra Säpo till en fristående myndighet, men med samma uppdrag som i dag. Dessutom ska man ta fram förslag om inrättandet av en extern tillsynsmyndighet, som ska kontrollera polisens arbete.

Kommittén föreslår att en ny nationell operativ avdelning ska ersätta Rikskriminalpolisen, med ett delvis omdefinierat uppdrag, berättade  kommitténs ordförande Nils Öberg vid fredagens presskonferens.

230 miljoner kronor beräknas själva genomförandet av förslagen kosta, inklusive omställningskostnader, uppger Nils Öberg. Det ryms inte inom ramen för polisens nuvarande anslag. När omorganisationen väl är på plats räknar man med att polisen ska klara sig med samma ekonomiska ramar som i nuläget.

1 januari 2015 ska den nya organisationen sättas i sjön, om allt går planenligt.
– Nu får vi se vad remissinstanserna har att säga. Men det är viktigt att förändringen genomförs snabbt. Vi kommer att hålla hårt på att remissvaren måste komma in i tid, säger Beatrice Ask till Polistidningen.  

Från Polisförbundets sida välkomnar man förslaget. En nationell myndighet är ett steg i rätt riktning mot att skapa en tydligare ledning och styrning, skriver man i ett pressmeddelande.
– Viktigast nu är att fokusera på att utveckla en verksamhet som ger rätt förutsättningar för ett bra polisarbete. Med en myndighet och olika regioner blir det enklare att samla specialistkompetens och lättare att erbjuda medborgarna lika polisiär förmåga över hela landet, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.
I arbetet med den nya organisationen samverkar Polisförbundet med fackförbunden Saco, Seko och ST.

Så här ser förslaget ut:

  • Polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en myndighet – Polismyndigheten.
  • Säkerhetspolisen ombildas till en egen myndighet.
  • Ett fristående tillsynsorgan inrättas.
  • Polismyndigheten ska ha ett huvudkontor och vara geografiskt indelad i ett antal ”bärkraftiga” polisregioner, ledda av varsin regionpolismästare.
  • Varje region ska ha ett regionpolisråd, som svarar för den medborgerliga insynen av verksamheten.
  • Regionindelningen och fördelningen av uppgifterna mellan de olika nivåerna nationellt- regionalt-lokalt hör till de frågor som en polisledd genomförandeutredning ska arbeta fram.
  • Basen för polisarbetet ska vara det lokala polisarbetet. ”Polisorganisationens beslutsstrukturer ska byggas underifrån och uppåt genom att befogenheter och uppgifter finns på lägsta ändamålsenliga nivå.”
  • Polisen blir skyldig att samverka med kommunerna
  • Polismyndigheten måste beakta önskemål från dem som bor och verkar i närområdet

På regeringens hemsida kan man ladda ner utredningen i sin helhet

Anna Hjorth och Eva Schoultz

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst