Annons
Annons

Rikspolischefen får kritik av JK

31 mars 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Justitiekanslern riktar skarp kritik mot rikspolischefen för ett brev som skickats till en polis i Östergötland. Enligt JK måste brevets innehåll uppfattas som kritik för kontakter med massmedia.
– Jag blev lättad och glad över JK:s beslut, säger Thomas Agnevik, polis och ordförande i Polisförbundet i Östergötland.Justitiekanslern (JK) riktar skarp kritik mot rikspolischefen för ett brev som skickats till en polis i Östergötland. Brevets innehåll måste, enligt JK, uppfattas som kritik för kontakter med massmedia.
– Jag blev lättad och glad över JK:s beslut. Jag hade inte vågat hoppas att jag skulle få helt rätt, säger Thomas Agnevik, polis och ordförande i Polisförbundet i Östergötland.

Thomas Agnevik hade vid flera tillfällen kritiserat polismyndigheten för att man körde med för tungt lastade fordon, men inte fått något gehör. Efter att kritiken även framförts i massmedia utan att något hade förbättrats, skrev han ett brev till rikspolischef Bengt Svenson. Svaret han fick hade skrivits av en polismästare i Svensons stab. Där stod bland annat att Agnevik riskerade skada både ”sin personliga relation till arbetsgivaren” och ”polisväsendet i stort” genom sitt agerande.

Eftersom Thomas Agnevik uppfattade svaret som kritik för att han uttalat sig i media vände han sig till JK för en granskning. Brevsvaret hade även skickats till Agneviks chefer i Östergötland, vilket han kände oro inför.

Nu har JK, efter ett år, kommit med sitt beslut som innehåller skarp kritik mot rikspolischefen. JK konstaterar att de kontakter som Agnevik haft med massmedia var sådana som omfattas av reglerna om meddelarfrihet, och att formuleringarna i brevet inte kan uppfattas som annat än kritik för mediakontakterna.

JK skriver bland annat ”… att den högsta polisledningen på detta sätt uttalar kritik mot en enskild polis står uppenbart i strid med de grundläggande tankarna bakom repressalieförbudet.”.

– Jag uppfattar att JK är väldigt tydlig i sin kritik. Nu hoppas jag på att det här kan bli starten för en öppnare dialog med ledningen om hur våra chefer och mellanchefer agerar. Kanske kan det här bli ett inslag i chefsutbildningarna inom polisen, hur man hanterar medarbetare som vill komma med förslag och kritik, säger Thomas Agnevik till Polistidningen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst