Annons
Annons

Sveriges bombskydd splittrat

29 mars 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I decennier har det funnits brister i Sveriges bombskydd. Under tiden har hotbilden ökat. Detta enligt en utredning, som förespråkar att man snarast bildar ett nationellt bombskydd under Rikskriminalpolisen.

I decennier har det funnits brister i Sveriges bombskydd. Under tiden har hotbilden ökat. Detta enligt en utredning, som förespråkar att man snarast bildar ett nationellt bombskydd under Rikskriminalpolisen.

Ökad hotbild

Sveriges cirka 50 bombtekniker och ett begränsat antal hundar har en hel del de ska vara beredda på: De politiska toppmötena har blivit fler och risken för dåd kopplade till grovt kriminella ökar. Recepten på hemmabyggda bomber blir allt mer avancerade och är dessutom lättillgängliga. Det finns även en ökad risk när det gäller incidenter med kemikalier, smittor och andra farliga ämnen.Till detta kommer att bland annat självmordsbombaren i Stockholm visat att terrorhotet är långtifrån hypotetiskt.”Det indikerar att dagens brister i bombskyddet snarast måste åtgärdas men även att nivån på den operativa förmågan generellt måste höjas”, står det i rapporten Bombskyddsverksamheten- Operativ förmåga och utvecklingsbehov.Skånes bombskyddsenhet tar även hand om misstänkt farliga föremål i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län.
Västra Götalands bombskyddsenhet ansvarar för Halland och Värmland.
Resten av Sverige hanteras av Stockholms bombskyddsenhet.
Nationella Insatsstyrkan har viss beredskap för att hantera bombskyddsinsatser.

 I dag sköts landets huvudsakliga bombskydd av tre olika polismyndigheter: Stockholm, Västra Götaland och Skåne, som ansvarar för varsin del av Sverige. Samordningen på nationell nivå står flera olika avdelningar på RPS för.
Utredningen ”Bombskydds-verksamheten- Operativ förmåga och utvecklingsbehov” beskriver en otydlig och splittrad organisation, där bland annat utbytet av information om inträffade dåd haltar.

För att komma åt bristerna föreslås att bombskyddet samlas under ett paraply – Rikskriminalpolisen. Man förordar att bombskyddet behåller dagens geografiska indelning, men med en central ledning och ett backupteam i Stockholm. Tanken är även att bombskyddsverksamheten ska ha en egen underrättelseansvarig.
Rapporten levererades för ett år sedan och ligger efter ett par remissrundor åter på Rikspolisstyrelsens bord.

Björn Lidö är chef för RPS enhet för brottsförebyggande arbete. Enligt honom har alla polismyndigheter ställt sig positiva till förslaget – med två undantag, Västra Götaland och Stockholm. Av deras remissvar framgår att de vill behålla bombteknikerna inom sina myndigheter.
Björn Lidö uppger att RPS är på gång att inrätta ett nationellt bombskydd.
– Vi tycker att det är en angelägen förändring och kommer nu att gå vidare för att förbereda ett sådant beslut, säger han till Polistidningen.
Detta tycks dock bland annat kräva en förordningsförändring – något som regeringen i så fall måste ta ställning till.

Göran Månsson, som är chef för bombskyddsenheten i Skåne, hoppas på en snabb process. Han vädjar därför till rikspolischefen och justitieministern att de ska prioritera frågan.
– Min farhåga är att våra problem försvinner ur medvetandet i alla diskussioner om den stora omorganisationen av hela Polisen, som kan dra ut på tiden. Bombskyddet kan inte vänta, säger han.

Fotnot: Polismyndigheten i Stockholm har sedan rapporten kom samlat länets bombskyddsverksamhet, som tidigare delvis hörde till gränspolisen, och förbereder för en flytt till nya lokaler. 

Läs också ”Bombskydd med bristande backup”, en inblick hos Skånepolisens bombskyddsenhet, som är mycket pressad.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst