Annons
Annons

Öppet brev till
rikspolischef Bengt Svenson

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Varje dag utsätts poliser för brott i sitt arbete. Jag vill påstå att poliser är den yrkesgrupp som har flest brottsoffer, därför är trygghet en viktig faktor. För poliser är det viktigt att i arbetet känna lugn, ro och säkerhet inför sina arbetsuppgifter. Poliser vet att situationer kan utvecklas på ett sådant sätt att risken för skador blir påtaglig.

”När åklagaren formellt kontaktar polismannen för att efterhöra om eventuell skadeståndsnivå, finns ingen hjälp att få.”

En ung nyanställd polis har den uppfattning att om denne i tjänsten blir misshandlad så kommer arbetsgivaren på alla plan att hjälpa. Tyvärr är det så att de flesta poliser får klara sig bäst de kan och arbetsgivaren har för länge sedan abdikerat. När åklagaren formellt kontaktar polismannen för att efterhöra om eventuell skadeståndsnivå, finns ingen hjälp att få. Polismyndigheterna i landet skryter på olika sätt om professionalismen på HR-avdelningar och i ledningskorrdidorer. Det vimlar av juristkompetens, men ingen kommer till hjälp.

Personalansvarsnämnden har tidigare beslutat att skilja en polisman från sin anställning därför att han dömts för misshandel (fritidsbrott) och enligt min uppfattning var brottet på gränsen till ringa.  Polismannen väckte talan mot staten för att få beslutet upphävt. Staten företräddes av Rikspolisstyrelsen som avvisade yrkandet. Tingsrätten gick på Rikspolisstyrelsens linje och polismannen förlorade. Domstolen förpliktade polismannen att ersätta staten för dess kostnader om 167 000 kronor. RPS hade gjort ett omfattande researcharbete och även besökt Göteborg. Jag tror inte att den tidigare förundersökningen ens kostade så mycket, men Rikspolisstyrelsen ansåg att detta arbete var viktigt trots att det låg en hel förundersökning på bordet inklusive protokoll från domstol.
Lite vårdslöst uttryckt. ”Då var ni på bettet.”

Var fanns ni någonstans då en misshandlad polisman lämnade domstolen som målsägare och i stället för ett skadestånd var hon skyldig 8 000 kronor? Detta beroende på en inkompetent åklagare. Hon hade sökt hjälp, men fick ingen.

Både du och jag har jobbat många år i yrket och även om du tycker att det finns en diskrepans mellan exemplen så förstår du säkert vad jag menar.
Polisförbundet centralt och vi i Västra Götaland lägger ekonomiska resurser för att tillhandahålla juridisk kompetens. Det kan inte vara rimligt år 2012 att medlemmar i Polisförbundet genom avgifter ska betala de kostnader som en arbetsgivare borde tillhandahålla.

Du talar ofta om engagemang och resultat från dina medarbetare. Det är viktigt men förutsätter att poliser känner sig trygga.

Bengt Svenson!
Du är en respekterad rikspolischef. Jag vill att du vidtar åtgärder så att poliser kan få hjälp med juridisk kompetens bland annat vid tillfällen som målsägare. Ge polismännen råd, stöd och hjälp i dessa situationer. Ett angrepp på poliser är ett angrepp på samhället och också ett angrepp på dig.

Hälsningar!
Per-Åke Hammarnäs
Ordförande Polisförbundet Västra Götaland

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst