Annons

Annons

”Jag ska överleva det här”

16 maj 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisen Roger Carlström tror att kommunikationssystemet Rakel orsakade hans hjärntumör. Nu vill han att frågan utreds så noga som möjligt.

Polisen Roger Carlström tror att kommunikationssystemet Rakel orsakade hans hjärntumör. Nu vill han att frågan utreds så noga som möjligt.

Det var då Roger Carlström, polis i Trelleborg, drabbades av en hjärntumör som oron spred sig bland hans kollegor. På juldagen 2011 blev han akut sjuk med strokeliknande symptom. Då hade han varit trött och hängig en längre tid. Vid något tillfälle svimmade han, men lugnades av sin husläkare. Dessutom led han av hudsjukdomen rosacea som visar sig som en rodnad i ansiktet. Själv misstänker han att Rakel orsakat båda sjukdomarna.
– Jag har själv kunnat följa intensiteten i rodnaden arbetspass för arbetspass under många år och den har ett direkt samband med radiotrafiken via bärbara Rakelstationer, säger Roger Carlström.

Läkarna konstaterade att han drabbats av en elakartad hjärntumör, en tumör som enligt forskningen kan ha ett samband med strålning från elektromagnetiska fält. För närvarande genomgår Roger Carlström en tuff behandling men är hoppfull inför framtiden.
– Jag ska överleva det här. Punkt slut. Mina chefer har stöttat mig stenhårt, till exempel har de ordnat så jag inte behöver jobba nära Rakel. Mitt tips till oroliga kollegor är att de kontaktar sina skyddsombud.

Roger Carlström nämner också situationen i England. Flera poliser har stämt myndigheterna eftersom de anser att de blivit sjuka av sitt kommunikationssystem som bygger på samma teknik som Rakel. Nu har Barrie Trower, forskaren som sammanställde den uppmärksammade ”Confidential Report on Tetra – Strictly for the Police Federation of England and Wales” – somPolistidningenskrev om 2008 – presenterat nya rön.
– Nu slår han fast att bland annat rosacea, tumörer, humörsvängningar och sömnproblem går att koppla till tekniken. Jag vill att RPS en gång för alla utreder om Rakel är farligt, säger Roger Carlström.

Nyväckt oro för Rakelstrålning

I Skåne är oron stor och facket driver frågan om strålmätning i bilarna.

rakel och hälsa

Redan innan Rakelsystemet började införas i Sverige 2006 fanns en oro för eventuella hälsorisker. När man beslutade att införa Rakel vägde man in hälsoaspekterna och bedömde att det inte fanns anledning till oro.

I Storbritannien pågår en nationell forskningsstudie för att kartlägga eventuella kort- och långsiktiga hälsorisker med den teknik som Rakel bygger på. Studien ska pågå till 2018 och finansieras delvis av ett av polisfacken.

Kaj Svensson, huvudskyddsombud vid Skånepolisen, vill att det nu en gång för alla ska utredas om Rakel innebär en hälsofara. Han berättar att han får stora mängder mejl och telefonsamtal från oroliga poliser. Han tycker inte att de mätningar som gjorts hittills är tillräckliga. De har utförts i närheten av basstationer och inte inne i fordonen med all utrustning påslagen. Han är övertygad om att Roger Carlströms (se sidoartikel) hudsjukdom går att koppla till införandet av Rakel.
– Men tumören kan jag inte säga något om. Det är det sambandet som RPS måste utreda, något jag efterlyst sedan 2004.

Polisförbundet har också lyft frågan om de eventuella farorna med Rakel till central nivå. Man vill bland annat att RPS ska gå ut med ny aktuell information om forskningsläget.

Forskarna Lennart Hardell, professor i onkologi och Kjell Hansson Mild, docent i medicinsk fysik, har studerat effekterna av elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner. För ett par år sedan väckte de uppmärksamhet då de visade att mobilsamtal motsvarande en timme per dag under tio år fördubblar risken för hjärntumörer.

Rakel har inte granskats i samma utsträckning, mycket beroende på att tekniken inte har använts så länge. I England har emellertid forskare fastslagit att den engelska polisens kommunikationssystem, som bygger på samma teknik som Rakel, är förknippad med hälsorisker. Men forskarvärlden är långt ifrån enig i frågan.
– Enligt min uppfattning finns ingen risk för tumörer. Rakelenheterna används under så kort tid i taget, säger docent Kjell Hansson Mild.
Han anser dock att informationen har varit dålig, något som bidragit till oro. Enligt arbetsmiljölagen ska införandet av ny teknik dessutom alltid konsekvensutredas.
– Något sådant har inte gjorts. Jag har haft möte med RPS och förordat en informationskampanj, säger Kjell Hansson Mild.

Professor Lennart Hardell delar dock inte Milds åsikt och utesluter inte att Rakel kan vara farligt. Han nämner att det finns teorier om att strålning mot bröstbenet kan orsaka leukemi, hjärtproblem och alzheimer.
– Jag tycker att försiktighetsprincipen självklart måste gälla tills vi vet mer. Tekniken har kommit för att stanna men användarna måste få veta hur de kan skydda sig.

För närvarande finns det en del fakta om Rakel och strålning på Polisens intranät. Men efter Polisförbundets krav på tydligare information har arbetsmiljöhandläggare Gunilla Wallin, på polisavdelningen på RPS, tagit upp frågan med polisledningen.
– Det är viktigt att vi ser över vår information och hur den kan kompletteras och förtydligas. Informationen kommer bland annat att tas fram tillsammans med Arbetsmiljöverket, säger hon.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst