Annons
Annons

Säkrare skadestånd till poliser?

2 maj 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Brottsoffers rätt till skadestånd stärks om ett färskt förslag till en ny brottsskadelag antas. Men om poliser som tilldöms skadestånd kommer att få lättare att få ut sina pengar av Brottsoffermyndigheten är oklart.Brottsoffers rätt till skadestånd stärks om ett färskt förslag till en ny brottsskadelag antas. Men om poliser som tilldöms skadestånd kommer att få lättare att få ut sina pengar av Brottsoffermyndigheten är oklart.

För närvarande kan Brottsoffermyndigheten göra en egen bedömning och bortse från att en domstol har dömt ut skadestånd. Detta har drabbat flera poliser som tilldömts skadestånd av personer som inte kan eller vill betala. I en del fall nekar Brottsoffermyndigheten poliser ersättning med hänvisning till att en polis måste tåla mer kränkningar och våld än andra.

Enligt förslaget på en ny brottsskadelag ska detta ändras. Brottsoffermyndigheten ska, enligt utredaren, som huvudregel följa domar om skadestånd.
– Vi har inte diskuterat polisernas situation specifikt. Men de är en grupp som typiskt kan beröras av en lagändring som innebär att domstolsutslag måste följas av brottsoffermyndigheten, säger justitierådet Severin Blomstrand, särskild utredare i arbetet med att ta fram lagförslaget.
Han konstaterar att det är för tidigt att yttra sig mera exakt om vilka effekter en ny lag kan få. Orsaken är att det står uttryckligen i förslaget att det bara är en huvudregel att Brottsoffermyndigheten ska följa domstolarnas utslag.

I utredningen nämns två undantag:

  • Att skadan visar sig vara större eller mindre än rätten hade skäl att tro.
  • Att skadeståndet avviker från rådande praxis.

Problemet är att det går att tänka sig en situation då Brottsoffermyndigheten hänvisar till sin egen praxis och fortsätter att neka personer som tilldömts skadestånd ersättning.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst