Annons
Annons

Kronoberg mest tillgängligt
för funktionshindrade

25 juli 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kronoberg är landets mest tillgängliga polismyndighet. Det visar en undersökning av tillgängligheten för funktionshindrade hos alla
myndigheter i Sverige. Men ingen av polismyndigheterna placerar sig i toppskiktet.

Kronoberg är landets mest tillgängliga polismyndighet. Det visar en undersökning av tillgängligheten för funktionshindrade hos alla myndigheter i Sverige. Men ingen av polismyndigheterna placerar sig i toppskiktet.

Det är Handisam, myndigheten som tidigare hette Handikappombudsmannen, som har gjort den årliga undersökningen. Enkäten skickades ut till alla statliga myndigheter med fler än tio anställda och innehöll frågor om hur myndigheterna jobbar med tillgängligheten för funktionshindrade.  Meningen är att kolla hur väl myndigheterna lever upp till förordningen om att de ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionshinder, både som besökare och anställda.

Listan toppas av bland andra Diskrimineringsombudsmannen och
Göteborgs Universitet, som fick maxpoäng. Det innebär att de lever upp till samtliga av de 13 kriterier som Handisam ställer för att man ska uppfylla så kallad ”grundläggande tillgänglighet”. Bland polismyndigheterna var det Kronoberg som klarade sig bäst, där uppfyller man 11 av 13 kriterier.

Kronoberg har sällskap av knappt hälften av polismyndigheterna, som har tagit ett kliv framåt sedan förra året, skriver Handisam i ett pressmeddelande. Sämst är polismyndigheterna i Norrbottens län
och Västra Götalands län som bara uppfyller två respektive tre av kriterierna. Tio av polismyndigheterna uppfyller inte hälften av de 13 kriterierna.

Polismyndigheten i Östergötland och Ekobrottsmyndigheten
hamnade i botten, eftersom de inte hade besvarat enkäten.

Hela listan över myndigheternas tillgänglighet finns på Handisams hemsida.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst