Annons
Annons

Nya möjligheter att söka
polisassistentjobb i hela landet

22 augusti 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kortintervjun med arbetsrättsjuristen Maria Made på RPS om hur polisens rekrytering av polisassistenter ska gå till från våren 2013.

Vad har RPS kommit fram till?
-RPS anser att polismyndigheterna alltid ska använda sig av ett regelrätt rekryteringsförfarande.

 Vad innebär det?
– Att alla polisassistenter i hela landet ska kunna söka tjänsterna. Men alla detaljer är inte klara ännu. Vi återkommer med en nationell plan för hur processen ska samordnas, så att ansökningarna sker samtidigt.

 Men den som har varit aspirant på plats har ingen förtur?
– Nej, det är hela poängen att alla likställs. Vid anställningar inom staten ska bara den sökandes förtjänst och skicklighet avgöra. Det betyder inte automatiskt att antal tjänsteår väger tyngst. Någon kan ha jättebra betyg, referenser eller andra egenskaper som efterfrågas i den speciella tjänsten.

 Vem har fattat det här beslutet?
– Det är inget egentligt beslut, utan en rekommendation från Rikspolisstyrelsens HR-direktör Elisabeth Bjar. Men lösningen har stötts och blötts med länspolismästare och HR-chefer så tanken är att alla myndigheter ska följa detta. Det är ju också en naturlig följd av att RPS tagit över ansvaret för aspiranterna.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst