Annons
Annons

Extrema resultat i medlemsundersökning

10 september 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Rädsla för repressalier gör att många poliser inte vågar ha åsikter om sitt arbete. Det visar Polisförbundets färska medarbetarundersökning.

Poliser vågar ofta inte kritisera verksamheten och deras arbetsmiljö präglas av att det är lågt i tak. Mer än fyra av tio poliser som svarade på Polisförbundets enkät törs inte diskutera arbetet med sin högsta chef.

Polisförbundets medlemsundersökning om ”lågt i tak” är klar. Bland annat visar den att närmare 60 procent av poliserna har avstått från att framföra kritik av rädsla för repressalier.

Lena Nitz

– Våra medlemmar måste kunna uttrycka sina synpunkter på verksamheten och hur den kan förbättras utan att behöva oroa sig för repressalier. Den här tendensen är djupt oroväckande med tanke på den stora omorganisation som polisen står inför, säger Polisförbundets ordförande, Lena Nitz.

Det är företaget Exquiro Market Research som anlitats för att undersöka hur mycket det ligger i den senaste tidens kritik om att poliser pressas till tystnad.

Enligt Patrik Olczak, projektledare på Exquiro, är en del av resultaten anmärkningsvärda. Bland annat nämner han att 43 procent av poliserna uppger att de inte har något förtroende för sin enhetschef.

– I undersökningssammanhang ska man vara försiktig med kraftuttryck, men den siffran är oerhört hög, säger Patrik Olczak.

Kvinnor generellt och poliser av båda könen i Norrbotten sticker ut i undersökningen på mer än ett sätt. Bland annat upplever de oftare än andra att de inte kan diskutera sitt arbete med sin närmaste chef.

– Vi ser att det framförallt är yngre poliser som känner att de inte kan prata fritt med sin chef. Det är äldre manliga poliser som tycker att de kan tala fritt och framföra kritik till ledningen.

– Sammanfattningsvis kan jag säga att det finns mycket att förbättra inom polisen med tanke på arbetsmiljö. En del av resultaten från undersökningen är inte acceptabla, säger Patrik Olczak.

 

Detta framkom bland annat i undersökningen.

Kan du fritt diskutera målen för verksamheten med:

Din närmaste chef?

Ja, helt klart: 61 %.

Ja, i viss utsträckning: 29 %.

Nej: 10 %.

Enhetschef?

Ja, helt klart: 27 %.

Ja, i viss utsträckning: 45 %.

Nej: 28 %.

Högsta chef?

Ja, helt klart: 22 %.

Ja, i viss utsträckning: 34 %.

Nej: 44 %.

  • Undersökningen bygger på svar från 1 127 poliser. 38 procent av de personer som kontaktades svarade.

 

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst