Annons

Annons

Nu är det lönepolitiska
programmet klubbat

27 september 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu är det klart hur Polisförbundets lönepolitik ska se ut de kommande åren. Den 27 september röstades nämligen ett nytt lönepolitiskt program igenom av förbundets representantskap.
Fem förbundsområden reserverade sig mot beslutet. (Justerad.)

saxat ur det nya lönepolitiska programmet

”Kriterier som ska påverka lönen är till exempel arbetets svårighetsgrad, befogenheter, yrkeserfarenhet och kompetens samt andra sakliga faktorer. Det är viktigt att de kriterier som lönen bestäms utifrån är väl kända och accepterade.

Polisförbundet anser att de kriterier som ligger till grund för lönesättning ska vara nationellt lika för alla poliser. Detsamma gäller lönebilden inom Polisen där löneskillnader kan förekomma men inte ska vara oskäliga.”

I programmet fastslås bland annat att löneskillnader bland poliser inte ska vara oskäliga. Men vad som egentligen menas med oskäliga löneskillnader är en fråga som vållat debatt under det år då lönepolitiken har stötts och blötts i olika forum.

Förhandlingschef Björn Kellerth, som tidigare satt i förbundsstyrelsen, har lett arbetet med programmet. Enligt honom kommer bedömningen av vad som är ”oskäligt”  att ingå i den analys av löneskillnaderna inom polisen som nu är på gång.

Thomas Agnevik, ordförande för Polisförbundet Östergötland, var kritisk till programmet. Han framförde bland annat att han saknade formuleringar om solidaritet med dem som ligger sämre till lönemässigt, och lika lön för lika arbete och lika utfört arbete. När beslutet ändå blev att anta programmet reserverade sig Polisförbundet Östergötland.

Även Polisförbundet i Norrbotten och Västerbotten reserverade sig. Detta för att de ville stryka att marknadskrafter, utan närmare förklaring, står med som en faktor att väga in i värderingen av en individs arbete.
– Marknadskrafter är inte ett ord som hör hemma i ett fackligt lönepolitiskt program. Vi tycker att vi ska arbeta för lika lön för lika arbete, sade Per Hörberg, ordförande för Polisförbundet Västerbotten.

Men ingen talare stod oemotsagd. För vad innebär lika lön för lika arbete? undrade Andreas Strand från Stockholm.
– Ska en polis med tio års tjänstgöringstid tjäna lika mycket som en ny kollega, med samma arbetsuppgifter?

Vid omröstningen, när valet stod mellan att anta eller förkasta förslaget, röstade hela 85 procent av ombuden för programmet. Till denna majoritet hörde Per-Åke Hammarnäs, ordförande för Polisförbundet Västra Götaland.
– För första gången sedan Polisförbundet bildades har vi skrivit in att löneskillnaderna inte ska vara oskäliga. Jag tycker att det är en oerhört stor framgång, sade han.

Fotnot: Polisförbundet Kronoberg och Polisförbundet Kalmar lämnade också in reservationer mot det lönepolitiska programmet.

Här kan du läsa programmet i sin helhet: http://www.polisforbundet.se/representantskap/16Lonepolitiskt_program_RS2012.pdf

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst