Annons
Annons

Många väljer block
och penna framför Pust

5 september 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Tanken att vakthavande ska hinna granska Pust-rapporterna direkt är nästan en utopi, enligt Mattias Wallin som är ordförande för Polisförbundet Gotland. Foto: Stig Hammarstedt

Pustsystemet är uppskattat, enligt en färsk utvärdering från Stockholmspolisen. Däremot har inte det tänkta arbetssättet – att rapportera klart ute i fält – fått genomslag.
Bilden bekräftas av en rad fackliga företrädare som Polistidningen talat med.

Tanken att vakthavande ska hinna granska Pust-rapporterna direkt är nästan en utopi, enligt Mattias Wallin som är ordförande för Polisförbundet Gotland. Foto: Stig Hammarstedt

Pustsystemet är uppskattat, enligt en färsk utvärdering från Stockholmspolisen. Däremot har inte det tänkta arbetssättet – att rapportera klart ute i fält – fått genomslag.
Bilden bekräftas av en rad fackliga företrädare som Polistidningen talat med.

snabb respons idealet

Pustsystemet kan än så länge inte användas för alla brottstyper. Rattfylleri och snatteri hör till de brott som omfattas i dagsläget.

Idealet är att rapporten granskas av en förunder-sökningsledare, som ger respons till polismannen i yttre tjänst, medan den misstänkte finns kvar på platsen, för att underlätta kompletteringar.

Våren 2011 infördes Polisens mobila utredningsstöd, Pust. Bärbara datorer med ett nytt system var en del av detta och tanken var att Pustärendena skulle avrapporteras på plats av poliserna i yttre tjänst. Men efter den första sommaren rapporterades bara ett av tio Pustärenden i Stockholm på det sätt som Rikspolisstyrelsen tänkt, bedömer Stockholmspolisen. Detta enligt ett PM som Polistidningen tagit del av.

Osäkerhet hos patrullerna, problem med bredbandet samt brister i de bärbara så kallade Mops-datorerna uppges vara huvudskälen till detta.

I mars genomförde Stockholmspolisen ett test, för att utvärdera Pust. Under tre dagar uppmanades alla patruller att om möjligt ha med två datorer ut i tjänst och avrapportera samtliga Pustärenden på plats.

Testet följdes upp av en enkät som 31 anställda besvarade. De flesta uppgav att tanken med Pust är bra ”i teorin”, men att tekniken sätter käppar i hjulet för arbetssättet. Bland annat kan det ta mellan 5 och 15 minuter bara att starta och koppla upp datorn.

Brist på lämpliga lokaler att avrapportera i är ett annat återkommande problem. Pustprocessen gör också att exempelvis en misstänkt snattare behöver hållas kvar längre än när patrullen använder block och penna. Och nästan alla uppgav att de släppte den misstänkte innan rapporten granskats av en förundersökningsledare, för att väntan på den feedbacken kan bli orimligt lång.

Stockholmspolisens huvdskyddsombud Roger Östergren har lämnat en lång rad synpunkter på Pust, som lagts till i rapporten. ”Det mest allvarliga problemet som framkommit är den höga arbetsbelastningen på granskningsfunktionerna” skriver han bland annat.

Vad har ert förbundsområde för erfarenhet av Pust?

Jonas Nimborn, ordförande Blekinge.
– Som jag ser det är Pust en prototyp som kan bli något bra. Nu kan man inte lita på att tekniken funkar, så många åker in till stationen i alla fall. Med en laptop blir det heller aldrig en bra arbetsställning. Oftast har man bara en dator som fungerar och då kan den andre inte göra någonting. Pust 2 skulle ha kommit i våras, sen till hösten och nu blir det i stället 2013. Vi sitter med en halvfärdig produkt och det tar oerhört mycket tid och energi.

Hanna Englén, ordförande Jönköping.
– Systemet använder man ju och tycker att programmet är bra, men det är mycket stora brister i uppkopplingen ute. Jag tror att man har övervärderat det här. Det blir också lite konstigt när man på kontoret är noga med stol, bord och belysning och helt plötsligt har det ingen betydelse alls. Att använda motorhuven som databord är inte ergonomiskt okey samt kräver uppehållsväder… Många åker in till stationen och avrapporterar, för att de vill göra ett bra jobb. Åker man in kan flera skriva samtidigt och så kan man äta sin macka och gå på toaletten.

Anders Sjöberg, ordförande Örebro.
– Många uttrycker att de har glädje av att kunna göra slagningar i datorn ute på fält, men att de rapporterar i Pust när de väl kommit in till stationen. Pust gör ju att det går mycket mer tid för den yttre personalen. Man hoppas att det inte blir en flopp, eftersom man satsat så mycket på detta.

Mattias Wallin, ordförande Gotland:
– Hos oss är det vanligt att man åker in och skriver, men det beror kanske delvis på att Gotland är relativt litet. Det är heller inte alltid man vill sitta i en lagerlokal och skriva. Sen finns inte alltid en FU-ledare i andra änden, som kan godkänna anmälan eller påpeka eventuella brister. Det är nästan en utopi, för vi har våra vakthavande befäl som bollplank och det är inte säkert att han eller hon har tid just då.

Sven Gardell, styrelseledamot Västra Götaland.
– Pustapplikationen är jättebra, men de bärbara datorerna och mottagningen svajar. Det har fått till följd att i princip alla bara använder datorn för att slå frågor. Sedan tar de uppgifterna i blocket och avrapporterar på stationen. Det här med en laptop löst i bilen när man kör är ju heller inte så lyckat, för det har ju folk, trots att man inte ska.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst