Sprutbyte lockar langare

3 september 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett nytt sprutbytesprojekt för narkomaner i Stockholm oroar poliser och allmänhet som fruktar ökad drogförsäljning och misär. Men enligt läkarexpertisen är riskerna små och andra sprutbyten lyckade.

Ett nytt sprutbytesprojekt för narkomaner i Stockholm oroar poliser och allmänhet som fruktar ökad drogförsäljning och misär. Men enligt läkarexpertisen är riskerna små och andra sprutbyten lyckade.

fakta

• I Malmö där sprutbytet pågått i 25 år finns inga folkbokförda sprutmissbrukare som är hiv-positiva.

• I Stockholms län finns
8-9 000 sprutmissbrukare och sju procent av dem är hiv-positiva.

• Antalet anmälda hiv-smittade personer i länet som har intravenöst missbruk som smittväg har uppgått till cirka 10-25 fall per år under perioden 1990-2011 med ett utbrott på ca 45 fall under 2007.

Källa: Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Nu i september startar det uppmärksammade sprutbytesprojektet på Sankt Görans sjukhusområde i Stockholm. Tidigare har Brukarföreningen stått bakom ett liknande inofficiellt initiativ, också i Norge pågår sprutbyten.

– Jag är skeptisk till bytena. Säljarna är så fula att de samlas vid bytesplatserna och polisen har inte resurser att hålla extra koll, säger Joakim Beland, gruppchef för Stockholmspolisens plattangrupp.

Joakim Beland tror att sprutbytesprojekten bygger på en föråldrad syn på hur missbrukare agerar. Därför, anser han, riskerar projekten att bli ett slag i luften.
– Man glömmer att missbrukarna numera ofta är mycket noggranna med sina verktyg, inte minst för att de är värdefulla och svåra att få tag i, säger han och fortsätter:
– Med gratis sprutor riskerar vi en situation med kastade smutsiga sprutor på offentliga platser.

Infektionsläkaren Martin Kåberg är projektledare för sprutbytet i Stockholm. Han är medveten om att sprutbytet resulterat i oro både hos poliser och allmänhet. Samtidigt anser han att verksamheten går att organisera på ett bra sätt och att den är effektiv för att stoppa spridning av sjukdomar.
I Stockholm är dessutom riskbeteendet bland sprutnarkomaner högre än i till exempel Malmö där sprutbytet är etablerat sedan 25 år. I sprutbytet ingår nämligen regelbunden information om smittrisker.
– Vi måste vara uppmärksamma så att allt flyter och inte verkar störande. Men jag är övertygad om att det kommer att gå bra, säger Martin Kåberg.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst