ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Bättre bemötande
med MR-utbildning

Publicerad 2012-10-17

Aktuellt I Göteborg har poliskåren fått reflektera kring bemötandet av människor i utsatta områden, hur vardagsrasismen kan ta sig uttryck och hur man kan bli bättre på att öppet reflektera kring övertramp. Allt inom ramen för ett integrationsprojekt.

projektet Stor- stadsintegration
i Göteborg

  • Projektet Storstadsintegration startade som ett samarbete mellan Göteborgs stad, Polismyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hösten 2010 och pågår till sista januari nästa år. Polismyndigheten har ingått i projektets trygghetssatsning med mänskliga rättighetsperspektiv.
  • Runt 400 poliser och 100 kommunala tjänstemän har gått utbildningen.
  • ESF-rådet och Europeiska Socialfonden har finansierat projektet.

Projektet är en satsning där man gemensamt med Göteborgs stad har fått gå en kurs, som haft sin grund i de mänskliga rättigheterna. Tanken har både varit att öka tryggheten och förtroendet för det offentliga och att utveckla en samverkan i utsatta områden.

– Därför har vi jobbat med att reflektera kring fördomar. Både ungdomar och poliser har fördomar om varandra. Hur ser de ut? Brukar man reflektera över hur man bemöter ungdomar i förorten och vågar man prata om det på arbetsplatsen? Pratar man om övertrampen och hur kan man jobba för att få ett mer inkluderande bemötande, säger Mikael Morberg från Mångkulturellt centrum, som hållit i tvådagarsutbildningen.

Peter Backefall är kommissarie i Göteborg och har både suttit i styrgruppen för projektet och gått kursen. I augusti hölls sista kursdagen och det är nu som utmaningarna med att arbeta med mänskliga rättigheter på riktigt börjar, menar han.
– Vi ska skriva samverkansavtal mellan polis och kommun, det arbetet är i full gång. Vi ska göra handlingsplaner utifrån en gemensam problembild. Nu har vi fått en bra kunskapsgrund inför det arbetet, säger han.

Ett annat resultat av projektet är ett så kallat bemötandeverktyg som nu är ute på test på de olika arbetsplatserna. Tanken är att man ska öka insikten om hur ens bemötande kan uppfattas på olika sätt och hur man kan bemöta människor annorlunda. Något som medarbetarna kan ha med sig ut på fältet.
– Det handlar om hur man på arbetsplatsen kan reflektera över sitt bemötande. Allt mynnar ur ett mänskliga rättighetersperspektiv, säger Lena Risfelt, projektledare för Storstadsintegration på Göteborgs stad.

Helena Munther