Annons
Annons

Datainspektionen
granskar Örebropolisen

10 oktober 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Örebropolisen har nu svarat Datainspektionen, som granskar polismyndigheten för att ta reda på om de har brutit mot personuppgiftslagen. (uppdaterad 21 november).

Datainspektionen har inlett en granskning mot Örebropolisen, för att ta reda på om de har brutit mot personuppgiftslagen. (uppdaterad 21 november).

Polismyndigheten i Örebro kontrollerade när en viss anställd passerat in och ut ur polishuset, via loggarna i passersystemet. Detta för att de misstänkte att polisinspektören fuskat med tidsredovisningen. Dessa misstankar avfärdades dock, enligt uppgift.

Polisinspektören har nu med stöd av Polisförbundet och LO-TCO rättsskydd anmält arbetsgivarens agerande till Datainspektionen, som nyligen alltså inlett en granskning.
”Syftet med polismyndighetens in- och utpasseringssystem är endast att upprätthålla säkerheten i myndighetens lokaler. Syftet är inte att registrera arbetstagarnas arbetstid… Polismyndigheten har genom att ta ut loggarna ur in- och utpasseringssystemet behandlat personuppgifter i strid med ändamålet,” skriver Anett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO rättsskydd.

Polismyndigheten i Örebro har nu svarat Datainspektionen, som bland annat frågade vilka rutiner som gäller vid misstanke om att en anställd fuskat med tidsredovisningen.

Så här skriver länspolismästare Ebba Sverne Arvill i ett yttrande till Datainspektionen:

”I det nu aktuella fallet har det funnits konkreta misstankar om att den anställde allvarligt misskött sin tidsredovisning. Enligt polismyndighetens bedömning har därför polismyndighetens intresse av att kontrollera och följa upp misstankarna vägt tyngre än den anställdes intresse av integritetsskydd.”

Örebropolisen kommer dock bland annat att säkerställa att de anställda ”tydligt informeras om att insamlade personuppgifter i vissa undantagsfall också kan komma att användas för kontroll av en anställds tidsredovisning.”

Bollen är nu hos Datainspektionen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst