Annons

Annons

Fördelning av löneöknings-
utrymme het fråga

1 oktober 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En motion om fördelningen av löneökningsutrymme, signerad förbundsområde Stockholm, blev omdebatterad under Polisförbundets repskap.

En motion om fördelningen av löneökningsutrymme, signerad förbundsområde Stockholm, blev omdebatterad under Polisförbundets repskap.

motion A102:s bifallna att-sats

”Att respektive myndighets underlagssumma utgör beräkningsgrunden för löneökningsutrymmet i kommande RALS/RALS:ar.”

Underlags-summan är en myndighets samlade lönenivå.

Motion A102:s andra att-sats handlar om hur avtalspengar ska fördelas myndigheter emellan, i en oenighetssituation.

Syftet med den var enligt Andreas Strand, förhandlingsansvarig i Stockholm, att slå vakt om den förhandlingsmodell som alltid gällt tidigare – att utrymmet förhandlas fram på respektive myndighet.

Efter förra sommarens lönenämnd blev resultatet en färdig 50/50 lösning – att hälften av pengarna fördelades i krontal. Det är en lösning som gynnar förbundsområden som har ett lägre löneläge.

Motionen blåste nytt liv i den infekterade frågan om rättvisan i löneskillnaderna i landet och med vilka medel som eventuella skevheter ska rättas till. Det är frågor som det har sagts ska redas ut vid den kommande löneanalysen.

Förbundsstyrelsen argumenterade emot Stockholmsförslaget, eftersom man befarar att det begränsar förhandlingsutrymmet på riksnivå. Men repskapet röstade ändå igenom det. Det ledde till 13 reservationer från olika delar av landet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst