Annons
Annons

Olika myndigheter
olika benägna att anmäla

15 oktober 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vilken polismyndighet man jobbar på kan påverka vilka konsekvenser ett felaktigt agerande får. Det framgår av en färsk rapport från Rikspolisstyrelsen.

Vilken polismyndighet man jobbar på kan påverka vilka konsekvenser ett felaktigt agerande får. Det framgår av en färsk rapport från Rikspolisstyrelsen.

Hanteringen av disciplinärenden i sex olika myndigheter har kontrollerats. Granskningsgruppen konstaterar att antalet arbetsrättsliga utredningar och antalet ärenden som anmälts till Pan varierar. Skillnaden är påtaglig de tre storstadsmyndigheterna emellan. En slutsats blir att myndigheterna gör olika bedömningar. Detta trots att det bara är när det framstår som uppenbart att förseelsen är ringa som en myndighet bör avstå från att anmäla frågan till Pan, enligt RPS riktlinjer.

”Det är viktigt för våra anställdas rättssäkerhet att det inte beror på vilken myndighet man arbetar vid om man ska bli föremål för en utredning och vilka bedömningar som görs” skriver granskningsgruppen i rapporten.

För att bedömningarna ska bli mer enhetliga föreslås bland annat att RPS ska ta fram ett nationellt utbildningsmaterial. Dessutom rekommenderas att man skapar möjligheter för dem som handlägger disciplinärenden vid de olika myndigheterna att träffas.

Eva Schoultz

 

De granskade myndigheterna i siffror

Myndighet     antal anställda   Pananm 2011 (2010)         Arb.rätt.utr

Stockholm      cirka 7200            11 (12)                                    42 (2010)

Skåne               3240                      6 (3)                                       37 (2010)

Västra
Götaland         cirka 4000            2 (2)                                       10 (2010)

Jönköping       780                         3 (1)                                        2-3 /år

Värmland        600                         2 (2)                                       5-6 sen2åren

Väster-
norrland          565                          1 (2)                                        ca 10 (2010)

 

Källa: Handläggning av disciplinärenden,
RPS inspektionsrapport 2012:4.

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst