Rustade med ny kompass

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

För drygt en vecka sedan samlades Polisförbundet till Representantskap 2012 i Västerås. På plats var förbundsstyrelsen, ombud, åhörare och personal från Polisförbundets kansli, över 350 personer. Det här var mitt tionde representantskap men det här var första gången som stolt ordförande för fackförbundet för poliser, Polisförbundet.

För drygt en vecka sedan samlades Polisförbundet till Representantskap 2012 i Västerås. På plats var förbundsstyrelsen, ombud, åhörare och personal från Polisförbundets kansli, över 350 personer. Det här var mitt tionde representantskap men det här var första gången som stolt ordförande för fackförbundet för poliser, Polisförbundet.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz”Allas röst är lika mycket värd, men alla kan inte tycka lika. Vi människor har olika utgångspunkter och referensramar och agerar därefter.”

Det var en härlig känsla att se och möta alla som var där och jag tackar för alla samtal, tankar och idéer som jag fick ta emot. Återigen ett bevis på det engagemang och den vilja att bidra till Polisförbundets utveckling som finns hos våra medlemmar och förtroendevalda.

Förutom Polisförbundet deltog justitieminister Beatrice Ask, TCO:s ordförande Eva Nordmark och rikspolischef Bengt Svenson under representantskapets första dag. Och jag blev glad då jag hörde justitieminister Beatrice Ask berömma svensk polis för dess kreativitet och kvalitet. För vi är kompetenta, engagerade och effektiva.

Det blev tre intensiva dagar med motionshantering, diskussioner på tematorg och beslut i olika frågor. Och i en del beslut var vi inte eniga. Det är inte konstigt och inte heller alltid möjligt, men eftersträvansvärt. Allas röst är lika mycket värd, men alla kan inte tycka lika. Vi människor har olika utgångspunkter och referensramar och agerar därefter. Det är bra och ger fler dimensioner och utrymme för reflektion.  Och när vi har olika åsikter har vi också möjlighet att nå fram till de bästa lösningarna. Då får vi en helhetsbild och riskerar inte att missa viktiga detaljer som kan vara avgörande för om vi kan fatta ett bra beslut eller inte.

Polisförbundets främsta uppgift är att förbättra villkoren för våra medlemmar. Särskilt när det gäller lön och arbetstid. Därför var det mycket bra att Polisförbundets lönepolitiska och arbetsmiljöpolitiska program bifölls och fastställdes av representantskapet efter ingående och grundliga diskussioner av deltagarna. De programmen är vår kompass för ett strategiskt politiskt arbete för lön och anställningsvillkor och vilar på medlemmarnas utgångspunkt.

I dagarna har vi fått ett nytt avtal klart på central nivå mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, där Polisförbundet ingår.  Avtalet ger 2,6 procents löneökning det kommande året. Förbundsstyrelsen är nöjd med resultatet eftersom vårt mål i de centrala förhandlingarna var att ge våra medlemmar ett konkret värde och inte ett sifferlöst avtal.

Nu påbörjar vi de lokala förhandlingarna och både vi och Rikspolisstyrelsen har ambitionen att ha ett avtal klart före årsskiftet. Först när det är klart kommer enskilda medlemmars löner att förhandlas fram på respektive polismyndighet. De förhandlingarna kommer vi att arbeta mycket med och tydligt driva de frågor medlemmarna anser är viktigast.

Jag ser med tillförsikt på framtiden där vi genom gemensamma mål flyttar fram positionerna för Polisförbundet och våra medlemmar. Och, återigen, sträck på er! Ni gör ett bra jobb.

Jag vill också välkomna Anna Ramsten, Uppsala, som ny ledamot till förbundsstyrelsen efter Björn Kellerth och önskar Anna lycka till.

Till sist, det glädjer mig att Rikspolischefen i senaste numret av Svensk Polis äntligen visar att han har tagit intryck av de starka signaler våra medlemmar gett.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst