Annons
Annons

Från verkligheten
– med hopp om förändring!

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Jag skriver detta apropå ”En sammanhållen svensk polis”.

Hur fungerar egentligen besluts- och informationskanalerna mellan RPS och myndigheterna? En aktuell företeelse är att länspolismästarna uppenbarligen upplever att de fått direktiv om att redan nu regionalisera vissa verksamheter. Men när frågan ställs till den yttersta ledningen på RPS får man svaret att något sådant direktiv inte har gått ut. Läs exempelvis ”utlänningsverksamheten”. Det är givetvis bra att man samverkar men det finns ju risker att det inte blir nationella lösningar – som dessutom måste rivas upp mot 2015.

”En aktuell företeelse är att länspolismästarna uppenbarligen upplever att de fått direktiv om att redan nu regionalisera vissa verksamheter.”

Min uppfattning är att organisationen hoppas på att något verkligen händer i positiv bemärkelse vid denna största förändring för svensk polis sedan 1965. Man hoppas att det inte bara blir att fyrkanterna i organisationsskisserna förändras, utan att man verkligen ändrar förhållningssätt i många frågor. Till exempel:

  • att man inför en ”medarbetardriven” verksamhet och verksamhetsutveckling,
  • att vi har ett ledarskap som är förståelsebaserat,
  • att vi kritiskt granskar de verksamhetsflöden och metoder som vi har idag,
  • att vi inte har inställningen kvar att vissa saker är så tabubelagda att de inte ens går att resonera om (läs PUM, PNU, kärnverksamhet, rågångar yrkesroller, chefsrollen med mera),
  • att för att nå bättre verksamhetsresultat krävs att vi fokusera på kärnverksamheten och dess villkor,
  • att vi får en utbildning som är relevant i förhållande till de krav som yrket kräver (bland annat utredningsverksamhet),
  • att svensk polis anammar det som det egentligen bara kräver ”sunt förnuft” för att förstå – en personal som känner sig sedd, bekräftad, uppskattad och som har justa villkor kommer att visa entusiasm, engagemang , vara tillgänglig och prestera på hög nivå.
  • att vi får en IT-systemsituation som är anpassad till verksamhetens krav.

Om det mesta av detta kan man läsa i Polisförbundets remissvar angående ”En sammanhållen svensk polis”. Remissvaret är baserat på den oerhörda kunskap som finns i organisationen.

Med riktning till den kommande genomföraren av den nya polisorganisationen: Gör som Polisförbundet – använd den kunskap och kraft som medarbetarna besitter. Både vid genomförandet och som en arbetsmetod i den vardagliga verksamheten, så kommer det hända positiva saker med svensk polis.

Mats Johansson, ordförande förbundsområde Kalmar län.

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst