Annons
Annons

Spänd väntan på förslag om Säpo

27 november 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vilka blir konsekvenserna om Säkerhetspolisen blir en fristående polismyndighet?
Svaret på den frågan ska Polisorganisationskommittén presentera i dag, 28 november. Samtidigt kommer kommittén att lämna de förslag som en sådan ombildning i så fall kräver.

Dryg miljard
i årligt anslag

Säkerhetspolisen har cirka 1000 anställda, varav ungefär hälften är poliser.

Sedan flera år pågår en intern omorganisationprocess, som Polistidningen tidigare berättat om. Man förbereder också en flytt till nybyggda lokaler i Solna nästa höst.

I budgetpropositionen för 2013 är Säkerhetspolisens anslag 1 064 miljoner, vilket är en ökning med 42 miljoner kronor jämfört med 2012.

Anders Thornberg är chef för Säkerhetspolisen sedan i våras och nu i dagarna utsågs Johan Sjöö till biträdande chef, en post han vikarierat på sedan i april. Innan dess var han kanslichef.

Pelle Dahlquist är ordförande för Polisförbundets medlemmar inom Säkerhetspolisen och hör till dem som är extra nyfikna på vad Polisorganisationskommittén nu kommit fram till.
– Det finns en hel del administrativa frågor att reda ut om vi blir en egen myndighet, och inte längre faller under rikspolischefen och Rikspolisstyrelsen. Vi vill läsa in oss på rapporten innan vi lämnar några synpunkter. Men en farhåga är att det här minskar möjligheten till rörlighet till andra tjänster inom polisen och det är ju en jätteviktig fråga för våra medlemmar, säger Pelle Dahlquist.

I våras fick Säkerhetspolisen signaler om att anslagen för 2013 skulle bli lägre än tidigare. Detta ledde bland annat till ett tillfälligt anställningsstopp. Då gick man även ut med ett erbjudande om pension till anställda över 61 år.
– 17-18 personer slutar vid årsskiftet, berättar Pelle Dahlquist.
Man utökade också möjligheterna att få tjänstledighet för att pröva annat jobb, så att det även gällde anställningar inom privat sektor.
– Det var inte någon jätterusning. Nyckelpersoner och andra som inte gick att ersätta internt beviljades inte ledigt eller pension, eftersom det samtidigt var anställningsstopp, säger Pelle Dahlquist.

När budgetpropositionen kom var Säkerhetspolisens anslag för 2013 trots allt i linje med tidigare år.
– Så nu är vi ändå i balans med ekonomin. Det är inte anställningsstopp längre, men vi måste fortsätta att hålla i medlen, säger Pelle Dahlquist.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst