Annons
Annons

Uppföljningen brister
enligt skyddsombud

5 november 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Mer utbildning om psykosocial arbetsmiljö samt konflikthantering- och mobbning. Det anser många skyddsombud att de behöver. Detta enligt en stor enkätundersökning, riktad till skyddsombud inom TCO, där Polisförbundet ingår.

enkätundersökning

TCO: s enkätundersökning ”Skyddsombudens chans att skydda” är författad av Janna Fromm.

Frågeformuläret skickades till 24 576 skyddsombud inom TCO sommaren 2012. 33 procent av dessa besvarade enkäten.

På majoriteten av arbetsplatserna bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i någon mån, enligt enkäten. Men fyra av tio skyddsombud menar att det inte sker någon uppföljning av de handlingsplaner och åtgärder som är beslutade.

Än fler upplever att det saknas en tydlig uppgiftsfördelning när det gäller arbetsmiljöarbetet. Sammantaget leder det till att det är svårt att utvärdera om åtgärderna alls har vidtagits och om de i så fall givit önskat resultat.

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med arbetsgivaren, men närmare en fjärdedel av de skyddsombud som svarat uppger att chefer och arbetsledare inte har tid att driva arbetsmiljöarbetet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst