Annons
Annons

Farliga rutinjobb
för vapenlös polis

22 november 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Obeväpnad, utan radio och med en civil kollega vid sin sida. Det är en allt vanligare arbetssituation för många utredare i Skåne. Nu kräver facket skärpning från alla berörda.

Obeväpnad, utan radio och med en civil kollega vid sin sida. Det är en allt vanligare arbetssituation för många utredare i Skåne. Nu kräver facket skärpning från alla berörda.

Poliserna på bedrägeriroteln i Malmö lever farligt. När utredarna rör sig på fältet kommer säkerheten inte alltid i första hand. Ledningen drog in rakelenheterna ”eftersom ingen ändå använder dem”. Ett annat problem är att poliser åker hem till misstänkta eller besöker brottsplatser utan att ta med tjänstevapen. Att antalet civila utredare ökar innebär dessutom fler risksituationer och svåra bedömningar när civila åker ut på uppdrag. Enligt myndighetens egna riktlinjer är det att betrakta som ensamarbete då en polis arbetar tillsammans med en civilanställd.

– Så är läget, men nu ska det styras upp. Det går helt enkelt inte att bortse från att polisyrket är farligt och att man måste vara förberedd på det värsta, säger Isabelle Bull, styrelseledamot för Polisförbundet i Skåne.

Hon har länge kämpat för att både arbetsgivaren och hennes kollegor ska öka sitt säkerhetstänkande. Riskerna då poliser arbetar obeväpnade engagerar henne. Isabelle Bull tycker att det är underligt att hon har kollegor som inte värnar sin egen säkerhet. Hon nämner att alla poliser har varit med om att ett rutinuppdrag utvecklas till något helt annat. Ibland kan en person som ska förhöras visa upp nya aggressiva sidor eller omge sig med bekanta som är farliga. Det kan också hända något oväntat på vägen till vittnet eller brottsoffret som ska höras.

– Tänk om det sker ett rån och kollegan hamnar mitt i det och är obeväpnad …

Isabelle Bull anser att beväpningsfrågan bara kan lösas genom bättre information och ansvarstagande. En del poliser som alltid arbetar civilklädda och sällan lämnar skrivbordet väljer till och med att lämna in sina vapen.
– För mig är det en märklig åsikt. Som om allt säkerhetstänkande hängs av samtidigt som uniformen, säger Isabelle Bull.

Hon poängterar att problemet inte enbart är kopplat till bedrägeriroteln eller polisen i Skåne.
Men att rakelenheterna dragits in tycker hon inte att poliserna kan lastas för. Ett skäl som angivits är att många utredare inte tar med apparaterna ut på fältet.

– Man menar att äldre poliser har svårt att förstå hur rakel fungerar, men då måste man väl utbilda?

”Diskuterar frågan”

 Att åka obeväpnad på jobb kan vara en tjänsteförseelse, men rakel är det upp till respektive myndighet att besluta om.

Ensamarbete

– Då en polis arbetar i par med en civilanställd är det att betrakta som ensamarbete för polisen.

– Innan en arbetsuppgift som innebär ensamarbete påbörjas ska arbetstagare och arbetsledare göra en gemensam riskbedömning.

– Den som ensamarbetar ska vara utrustad med kommunikationsutrustning.

– En arbetsledare kan aldrig frånhända sig ansvar för ensamarbete med hänvisning till att arbetet skett på arbetstagarens initiativ.

Källa: Arbetsmiljöhandboken, Polismyndigheten i Skåne

Det finns ingen nationell reglering av hur många handterminaler som ska förekomma. I stället är det upp till de enskilda myndigheterna att fatta beslut.

– Vi håller på och diskuterar frågan och kommer att svara på fackets propåer om att det finns utredare som inte har med sig rakel och tjänstevapen, säger Hans Nordin, biträdande länspolismästare i Skåne.

Vad gäller beväpning hänvisar Hans Nordin till att RPS fastslagit att alla poliser inte behöver vara beväpnade.
– Behovet ska styra. Men teoretiskt kan en polis som uppträder obeväpnad göra sig skyldig till tjänsteförseelse.

Ulf Lindström, biträdande kriminalenhetschef i Malmö, anser att mobiltelefoner fungerar bra. Undantaget är vid akuta situationer då rakelenhetens larmknapp är snabbaste vägen till undsättning. Han nämner att de fysiska farorna ökat i samband med utredning av bedrägeribrott.
– För 15 år sedan var bedrägerier något som manschettbrottslingar ägnade sig åt och de utgjorde sällan ett fysiskt hot. I dag är bedragarna vanliga busar och multikriminella som är av en helt annan fysisk farlighet, säger han.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst