Annons
Annons

Dömd till dagsböter
för avlägsnande

3 december 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

12 000 kronor i böter och 5 000 i rättegångskostnader. Det blev straffet för en polisman dömd för tjänstefel.
Gärningen? Han ansvarade för ett avlägsnande, som han bedömde föll under polislagens § 13.

Polislagens
§13 1 stycket

”Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen ska upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från ett visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas.”

Händelsen inträffade på småtimmarna en natt för ett år sedan, när en polisbuss svängde in på en gata där ett antal personer stod i vägen för fortsatt färd. Alla utom en kvinna, som stod och satte på sig läppglans, flyttade sig snabbt.

Vad som hände sedan får den som läser domen olika versioner av. Det slutade med att förmannen i polisbussen ansåg att kvinnan var så stökig att hon kördes till en plats några kilometer utanför Borås, där hon lämnades.

Borås tingsrätt bedömer att kvinnan inte störde den allmänna ordningen i sådan utsträckning att ett sådant PL13-avlägsnande var motiverat.
”Polismännens handlande har i stället närmast gett tingsrätten intrycket att fråga var om att straffa en person som betedde sig olämpligt mot poliserna.”

Domen förkunnades i slutet av november och har i skrivande stund inte hunnit vinna laga kraft. Den dömde polisassistenten är inställd på ett överklagande, men eftersom straffet är böter krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ärendet.
Per-Åke Hammarnäs, som är ordförande för Polisförbundet i Västra Götaland, tror att domen kan få konsekvenser för polisens sätt att arbeta om den vinner laga kraft.
– Då får väl arbetsgivaren säga vilka arbetsmetoder som ska användas, säger han till Borås Tidning.

Ett par dagar efter Boråsdomen friar Svea Hovrätt en polis som dömts för tjänstefel i tingsrätten för ett avlägsnande i Stockholm. Hovrätten ansåg visserligen inte att skälen för avlägsnandet vägde tungt nog för ett PL13 ingripande, men skriver bland annat att det bör finnas ”en betydande marginal innan en felbedömning kan anses grunda ansvar för tjänstefel.”

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst