Annons

Annons

Nya mätningar av Rakelstrålning
i polisbilar på gång

17 december 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu utreds Rakelstrålningens hälsoeffekter grundligt på initiativ av Polisförbundet. Den första mätningen i en polisbil visade så hög strålning att den ansvarige forskaren misstänker att något var fel. Samtidigt planeras nya mätningar.

Nu utreds Rakelstrålningens hälsoeffekter grundligt på initiativ av Polisförbundet. Den första mätningen i en polisbil visade så hög strålning att den ansvarige forskaren misstänker att något var fel. Samtidigt planeras nya mätningar.

Kommunikationssystemet Rakel har införts gradvis inom polisen sedan 2007. Rikspolisstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Strålskyddsmyndigheten har poängterat att det inte finns någon forskning som tyder på att Rakeltekniken kan vara farlig för användarna.

Detta har hänt

2005: Krisberedskapsmyndigheten (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) beställer Rakel av Saab Contracting och Nokia.

2007: Rakel testkörs i Skåne. En allmän ståndpunkt är att hälsoeffekterna är utredda och att det inte finns något som tyder på faror. Men mer forskning efterfrågas. Framförallt råder det delade meningar om de långsiktiga effekterna.

2008: Bland annat på grund av uppgifter i Polistidningen, om rapporter om hälsoeffekter bland engelska poliser, meddelar Krisberedskapsmyndigheten att mer forskning om farorna med Rakel krävs.

2010: Systemet är utbyggt i hela Sverige.

Samtidigt har många poliser oroats för risken att bli sjuka och Polistidningen har bland annat skrivit om en polis som är övertygad om att Rakel orsakade hans hjärntumör. På grund av oron har Polisförbundet tagit initiativ till att de långvariga hälsoeffekterna ska utredas grundligt. Ett forskarteam vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) arbetar sedan tre månader med detta. Studien ska pågå i tre år med målet att ta fram metoder och rekommendationer som minimerar eventuella risker

Mätning av strålningsnivån inne i en polisbil var en av forskargruppens första åtgärder. Värdena visade sig ligga 100-tals procent över de rekommenderade gränsvärdena. Ett resultat som är så extremt att projektledaren, doktor L.O. Strömberg, misstänker att något är fel med testbilen. En möjlighet är att det rostat vid infästningen av den externa antennen i taket.

– Men då kommer följdfrågan: Hur många bilar har det felet? Inom några veckor ska vi mäta strålningen i ytterligare en bil. Det är viktigt att lugna folk. Samtidigt måste vi komma ihåg att väldigt många poliser har berättat om fysiska problem. Vi tar det på stort allvar, säger L.O. Strömberg och tillägger:

– När debatten började i Sverige för runt sju år sedan valde polisen att strunta i sitt arbetsgivaransvar och hänvisa till andra myndigheter.

Nu planerar också Arbetsmiljöverket, med hänvisning till polisernas oro, att tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten genomföra en mätning av hur mycket Rakel strålar i en polisbil. Mätningen ska vara avklarad då denna tidning går i tryck.

Tidigare har Arbetsmiljöverkets sakkunnige, Janez Marinko, sagt att mätningar av det här slaget är meningslösa. Nu förtydligar han uttalandet och understryker att det bara är genom att fastställa ett så kallat SAR-värde som det går att visa hur mycket strålning en människa utsätts för.

– SAR värdet anger hur mycket strålning som kommer in i kroppen. Referensvärden som mäts i luften säger inget om SAR-värdet. Det finns ingen bra metod att från referensvärden räkna fram SAR-värden, såvitt jag känner till, säger Janez Marinko.

L.O. Strömberg är kritisk till den slutsatsen.

– Det går att räkna om, även om det är lite komplicerat. Vill du fastslå den samlade strålningen från mobiler och Rakelenheter i bilen måste du naturligtvis mäta.

Han anser också att myndigheter och beslutsfattare inte har följt med i forskningsutvecklingen. I stället koncentrerar de sig på standarddokument och tillverkarnars egna uppgifter om SAR-värden.

– Det är naturligtvis intressant, men i dag är det en mycket liten del av den aktuella debatten och forskningen, säger L.O. Strömberg.

 

”Räcker att lita på Arbetsmiljöverket”

Trots oron – Rikspolisstyrelsen beställer inga mätningar av Rakels strålning.

– Vi har inte beställt mätningar därför att Arbetsmiljöverket har meddelat att strålningen från Rakel, utifrån den kunskap som finns i dag, inte innebär en hälsorisk. Varken på kort eller lång sikt. Men det är bra att mätningar görs, säger Gunilla Wallin, arbetsmiljöhandläggare på RPS.

Hon fortsätter:

– Vi har ingen sakkunskap vad gäller strålning och går helt på Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Etablerade forskare talar om nya rön, när tycker du att det är dags att ta in mer forskningsresultat?

– Det räcker att lita på Arbetsmiljöverket som omvärldsbevakar forskningen.

Ändå anser du att det är bra att Arbetsmiljöverket mäter nu?

– Ja, om vi om 20 eller 30 år ser att poliser har cancer och hjärntumörer är det bra att ha en utgångspunkt. Om framtida forskning visar hälsorisker vid långvarig exponering för mobil kommunikation har polisen ett material att jämföra med.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst