Annons
Annons

Full fart framåt för Polisens
nya organisation

21 december 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I början av veckan röstade riksdagen för förslaget om ny organisation för svensk polis. I torsdags beslutade regeringen om direktivet för själva genomförandet av omorganisationen. Och redan i september ska regionindelningen vara klar.I början av veckan röstade riksdagen för förslaget om ny organisation för svensk polis. I torsdags beslutade regeringen om direktivet för själva genomförandet av omorganisationen. Och redan i september 2013 ska regionindelningen vara klar.

Att det är den särskilde utredaren Thomas Rolén som håller i reformeringen av dagens polisorganisation med 21 fristående myndigheter till en enda blev klart i mitten av november. Till grund för arbetet ligger betänkandet ”En sammanhållen svensk polis”. I och med direktivet blir det nu tydligare vad regeringen har för intentioner med omorganisationen och hur det ska gå till. Till exempel har utredaren rätt att begära biträde från RPS under uppdraget.

Regeringen ger i direktivet också sin syn på en av knäckfrågorna i den nya organisationen – regionindelningen. Precis som Nils Öberg, mannen bakom ”En sammanhållen svensk polis”, anser regeringen att varje polisregion måste vara bärkraftig.

De sju samverkansområdena som redan finns inom polisen lyfts fram som bärkraftiga och väl inarbetade: ”Det ska därför finnas välgrundade skäl för att frångå nuvarande indelning i samverkansområden. Samtidigt ska behovet av en för staten gemensam regional indelning vägas in när Polismyndighetens regionala organisation utformas. Under alla förhållanden ska ett län inte ingå i flera polisregioner.

Senast den första september 2013 ska utredaren besluta om regionindelningen och vilka huvudorterna ska vara, skriver regeringen.

Polisförbundet, som fått möjlighet att lämna synpunkter på direktivet i förväg, betonar vikten av inflytande, dialog och samverkan för att genomförandet av den nya organisationen ska bli effektivt.

Direktivet går att ladda ner på regeringen.se.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst